Deň otvorených dverí


Deň otvorených dverí

POZVÁNKA

 

Srdečne pozývame žiakov, ktorí majú záujem

 o štúdium na našej športovej škole,

ich rodičov a výchovných poradcov ich škôl na

 

Deň otvorených dverí 

 

v piatok, 7. decembra 2018 od 8.30 do 12.00 hod.