Inšpirácie pre pedagogickú praxInšpirácie pre pedagogickú prax

Odborno-metodický seminár

Seminára v MPC v Prešove, zameraného na problematiku možnosti rozvoja prírodovednej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl sa z našej školy zúčastnili:

  • Mgr. Nataša Boháčová
  • RNDr. Mária Inašová
  • RNDr. Július Humeňanský
  • PaedDr. Marcela Mrázová
  • Mgr. Jarmila Pramugová

Cieľom seminára bolo prezentovať rôzne námety na aktivity, ktoré môžu prispieť k rozvoju prírodovednej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl, čím sme mali možnosť získať inšpiráciu pre našu pedagogickú prax.

Vedúca seminára RNDr. Erika Fryková privítala v aule MPC skoro 100 účastníkov, takže podľa jej vyjadrenia, takúto skvelú účasť učiteľov prírodovedných predmetov ani nečakala.

Bohatý program (podľa priloženej pozvánky) bežal ako hodinky. Hneď v prvom príspevku Mgr Jany Medvecovej sme sa dozvedeli, že podľa výsledkov PISA (medzinárodné testovanie žiakov) z r. 2015 sme v rebríčku v rámci EÚ pod priemerom, ktorý je nad hodnotou 500, v SR dosahujeme len 461. Dostáva nás to na úroveň Rumunska, Bulharska, pred nami je suverénne napr. Poľsko. Padol i návrh nadviazať práve s poľskými školami v neďalekých mestách družbu.

V ďalších príspevkoch sme si mali možnosť pozrieť veľmi šikovné, a pritom na kolene doma vyrobené pomôcky na biológiu pre ZŠ, ktoré prezentovala Mgr. Milena Horváthová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

Ako motivačne najzaujímavejšie bolo pre nás vyučujúcich vystúpenie troch mladých vedcov – Miriam Feretová, Samuel Smoter a Peter Škripko, všetko žiaci Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorí sa so svojimi projektami zúčastnili medzinárodných súťaží Intel Isef, I-sweep a Castic v USA v Los Angeles a tiež v Číne, kde obsadili krásne 2. a 3. miesto. Diskusia s nimi bola podnetná nielen pre nás, ale aj pre žiakov na všetkých ZŠ a SŠ.

Seminár sa nám páčil a veríme, že MPC v Prešove bude v tejto tradícii s pestrými námetmi pre prírodovedné predmety aj naďalej pokračovať.

Pozvánka s programom

Fotogaléria

RNDr. Július Humeňanský


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *