Svetový deň vody na ELBESvetový deň vody na ELBE

22. marec – Svetový deň vody

Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Určite si preto zaslúži svoj svetový deň. Pripomenuli sme si ho na našej škole aj my Elbáci, zaujímavým a osožným podujatím, ktoré zorganizovali učiteľky RNDr. Mária Inašová a Mgr. Nataša Boháčová.

Verejnosť na celom svete si každoročne 22. marca pripomína Svetový deň vody. História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Zasadnutie sa konalo v novembri roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.

Svetový deň vody je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

Žiacke projekty

Pri príležitosti osláv vody sa tak aj na našej škole konala akcia, počas ktorej žiaci mali vo vestibule školy k dispozícii poháre s pitnou vodou z vodovodu alebo minerálnou vodou. S úsmevom im ich podávali žiačky z triedy septima Soňa Kolarčíková a Emma Martonová. Zároveň mali žiaci možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o vode prostredníctvom žiackych projektov. Tie si na svetový deň vody pripravili naši šikovní žiaci z triedy príma. Cieľom svetového dňa vody na našej škole bolo hlavne podporiť u detí pozitívny vzťah k vode ako najlepšiemu nápoju pre každodenný život a vytvoriť u žiakov správny pitný režim, ktorý je nesmierne dôležitý pre ľudské zdravie.

Voda nie je len nevyhnutná pre život, ale má aj široký kultúrny rozmer – je inšpiráciou pre umelcov, predmetom vedeckého výskumu a je nepostrádateľným prvkom mnohých tradičných náboženských rituálov. Preto by sme si ju mali vážiť a chrániť.

80 % našich tiel tvorí voda a dve tretiny povrchu Zeme sú pokryté vodou: voda je naša kultúra, náš život. S civilizačným rozvojom sa ale zmenil prístup k vode – prestali sme ju vnímať ako niečo vzácne. Stala sa bežným spotrebiteľským produktom.

Najkvalitnejšia v Európe

Bez ohľadu na jej význam sa často vodou plytvá a znehodnocuje sa po celom svete.
Svetový deň vody sa koná ako pripomenutie významu vodného zdroja, ktorý v bežnom živote považujeme za samozrejmú a úplne bežnú vec. Naša pitná voda patrí k najkvalitnejším v Európe, ale že to tak nemusí byť naveky, je nám dnes už jasné. Aká významná a potrebná je voda pre náš život, vyzdvihli Elbáci aj prostredníctvom jedinečnej školskej akcie.

Fotogaléria

RNDr. Mária Inašová


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *