Termíny sústredení


Termíny školských športových sústredení počas školského roka 2016/2017

Žiak je povinný zúčastniť sa na základe Školského vzdelávacieho programu, tematicko výchovno-vzdelávacieho plánu predmetu Športová príprava a so súhlasom Pedagogickej rady aspoň jedného Školského športového sústredenia alebo Lyžiarskeho kurzu počas školského roka 2016/2017   

Jesenné školské športové sústredenie – turistický kurz

Miesto: Tatranská Lomnica – Penzión Zora

Počet žiakov 20: žiaci z tried V.G, VI.G, I.A, II.A

Termín: 10. – 13. október 2016 (4 dni – 3 noci)

Zimné školské športové sústredenie – lyžiarsky a snowboardový kurz

Miesto: Vrátna dolina – Hotel pod Sokolím

Počet žiakov: 40 – všetci žiaci Súkromného športového gymnázia ELBA

Termín: 13. – 17. február 2017 (5 dní – 4 noci) predpokladané náklady : 150 €

Letné školské športové sústredenie – Kurz na ochranu života a zdravia – cyklistický a vodácky kurz

Miesto: Domaša – stredisko Tíšava

Počet žiakov 20: vybraní žiaci

Termín: 23. máj – 27. máj 2017 (5 dni – 4 noci) – akademický týždeň