Zamestnanci školy


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: emil.blicha(at)elbaci.sk

tel.: 0905 425 871

 

Vedenie školy:

vedenie_skoly

riaditel_nagy

 

PaedDr. Miroslav Nagy

riaditeľ školy

vyučuje predmet športová príprava

email: miroslav.nagy(at)elbaci.sk

tel.: 0948 706 795

 

zastupca_zlatohlavy

 

Mgr. Ľuboš Zlatohlavý

zástupca riaditeľa školy

vyučuje predmet športová príprava

email: lubos.zlatohlavy(at)elbaci.sk

tel.: 0905 391 522

 

 

Pedagogickí pracovníci školy:

PaedDr. Zuzana Benková

DEJ

zuzana.benkova(at)elbaci.sk

PaedDr. Miriam Berezovská - SŠG ELBA

PaedDr. Miriam Berezovská

OBN, NOS, SEY, ETV, VUM

miriam.berezovska(at)elbaci.sk

Mgr. Nataša Boháčová - SŠG ELBA

Mgr. Nataša Boháčová

BIO

natasa.bohacova(at)elbaci.sk

Ing. Vladimír Dzurja - SŠG ELBA

Ing. Vladimír Dzurja

SRL

vladimir.dzurja(at)elbaci.sk

Mgr. Barbara Fedorová - SŠG ELBA

Mgr. Barbara Fedorová

ANJ, KCJ

barbara.fedorova(at)elbaci.sk

Maroš Guľvas - SŠG ELBA

p. Maroš Guľvas

SRL

maros.gulvas(at)elbaci.sk

Mgr. Andrea Hocmanová - SŠG ELBA

Mgr. Andrea Hocmanová

SJL, ESI

andrea.hocmanova(at)elbaci.sk

RNDr. Július Humeňanský - SŠG ELBA

RNDr. Július Humeňanský

FYZ, CHE

julius.humenansky(at)elbaci.sk

PhDr. Vladimír Husár - SŠG ELBA

PhDr. Vladimír Husár

UKL

vladimir.husar(at)elbaci.sk

RNDr. Mária Inašová - SŠG ELBA

RNDr. Mária Inašová

BIO, CHE

maria.inasova(at)elbaci.sk

Ing. Valéria Jurčová - SŠG ELBA

Ing. Valéria Jurčová

INF

valeria.jurcova(at)elbaci.sk

Mgr. Adela Kostelníková, PhD. - SŠG ELBA

Mgr. Adela Kostelníková, PhD.

SJL, ANJ, KCJ, ESI

adela.kostelnikova(at)elbaci.sk

Mgr. Karina Kováčová - SŠG ELBA

Mgr. Karina Kováčová

FYZ

karina.kovacova(at)elbaci.sk

Mgr. Radoslav Kubánka - SŠG ELBA

Mgr. Radoslav Kubánka

SRL, ZSP

radoslav.kubanka(at)elbaci.sk

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD. - SŠG ELBA

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.

materská dovolenka

zuzana.kubankova(at)elbaci.sk

Ing. Zuzana Labiková - SŠG ELBA

Ing. Zuzana Labiková

materská dovolenka

zuzana.labikova(at)elbaci.sk

Ing. Iryna Leshko, PhD. - SŠG ELBA

Ing. Iryna Leshko, PhD.

RUJ

iryna.leshko(at)elbaci.sk

PhDr. Lýdia Mačíková - SŠG ELBA

PhDr. Lýdia Mačíková

DEJ, SED

lydia.mirolova(at)elbaci.sk

Mgr. Miloš Marinica - SŠG ELBA

Mgr. Miloš Marinica

GEG, INF, SRL, UKL

milos.marinica(at)elbaci.sk

PaedDr. Marcela Mrázová - SŠG ELBA

PaedDr. Marcela Mrázová

MAT, GEG, SEG

marcela.mrazova(at)elbaci.sk

Mgr. Slávka Pavlíková - SŠG ELBA

Mgr. Slávka Pavlíková

SJL

slavka.pavlikova(at)elbaci.sk

PaedDr. Erika Petrašková, PhD. - SŠG ELBA

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

MAT, INF

erika.petraskova(at)elbaci.sk

Mgr. Jarmila Pramugová - SŠG ELBA

Mgr. Jarmila Pramugová

MAT, CMA

jarmila.pramugova(at)elbaci.sk

Mgr. Michal Rothmajer - SŠG ELBA

Mgr. Michal Rothmajer

SRL, GEG

michal.rothmajer(at)elbaci.sk

RNDr. Anna Široczki, PhD. - SŠG ELBA

RNDr. Anna Široczki, PhD.

materská dovolenka

anna.siroczki(at)elbaci.sk

Mgr. Marián Škripko - SŠG ELBAMgr. Marián Škripko

NAB

marian.skripko(at)elbaci.sk

Mgr. Judita Šlávková - SŠG ELBA

Mgr. Judita Šlávková

NEJ, NJM

judita.slavkova(at)elbaci.sk

smeralova_zuzana

Mgr. Zuzana Šmeralová

  NEJ

zuzana.smeralova(at)elbaci.sk

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová - SŠG ELBAPhDr. Miloslava Olearník Štefanová

SJL, HUV, VYV

miloslava.stefanova(at)elbaci.sk

vozarska_ivana

Mgr. Ivana Vozarská

ANJ

ivana.vozarska(at)elbaci.sk

 

Reprezentačný tréner SR v kickboxe:

Ing. Jozef Kolozsy
Ing. Jozef Kolozsy

Panter kickbox Prešov

tréner V. Kažíkovej, F. Toplanského a N. Podrackej

 

e-mail: jkolozsy(at)kickboxing.sk

tel.: 0917 822 397

 

Tréner tenistov:

Tenisti SŠG ELBA

 

p. Marek Potočňák

tréner Erika Onofreja,

Sofie Lyachovej a Emy Potočňákovej

 

Terchovská 13093/3B

080 01 Prešov

 

 

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.


Predmety: ANJ (anglický jazyk), BIO (biológia), CMA (cvičenia z matematiky), DEJ (dejepis) ETV (etická výchova), FYZ (fyzika), GEG (geografia), HUV (hudobná výchova), INF (informatika), KCJ (konverzácia v cudzom jazyku), MAT (matematika), NAB (náboženská výchova), NOS (náuka o spoločnosti), NEJ (nemecký jazyk), NJM (nemecký jazyk pre maturantov), OBN (občianska náuka), RUJ (ruský jazyk), SJL (slovenský jazyk a literatúra), SED (seminár z dejepisu), SEG (seminár z geografie), SEY (seminár z občianskej náuky), ESI (seminár zo slovenského jazyka a literatúry), SRL (športová príprava), THD (technika), UKL (umenie a kultúra), VUM (výchova umením), VYV (výtvarná výchova), ZSP (základy športovej prípravy)