Zamestnanci školy


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: blicha.emil(at)skolaelba.sk

tel.: 0905 425 871

 

Vedenie školy:

vedenie_skoly

riaditel_nagy

 

PaedDr. Miroslav Nagy

riaditeľ školy

vyučuje predmet športová príprava

email: nagy.miroslav(at)skolaelba.sk

tel.: 0948 706 795

 

zastupca_zlatohlavy

 

Mgr. Ľuboš Zlatohlavý

zástupca riaditeľa školy

vyučuje predmet športová príprava

email: zlatohlavy.lubos(at)skolaelba.sk

tel.: 0905 391 522

 

Pedagogickí pracovníci školy:

PaedDr. Miriam Berezovská - SŠG ELBA

PaedDr. Miriam Berezovská

OBN, NOS, ETV, HUV

berezovska.miriam(at)skolaelba.sk

Mgr. Nataša Boháčová - SŠG ELBA

Mgr. Nataša Boháčová

BIO

bohacova.natasa(at)skolaelba.sk

Ing. Vladimír Dzurja - SŠG ELBA

Ing. Vladimír Dzurja

SRL

dzurja.vladimir(at)skolaelba.sk

fedorova_barbara

Mgr. Barbara Fedorová

ANJ, KCJ

fedorova.barbara(at)skolaelba.sk

hocmanova_andrea

Mgr. Andrea Hocmanová

SJL

hocmanova.andrea(at)skolaelba.sk

RNDr. Július Humeňanský - SŠG ELBA

RNDr. Július Humeňanský

FYZ, CHE

humenansky.julius(at)skolaelba.sk

RNDr. Mária Inašová - SŠG ELBA

RNDr. Mária Inašová

BIO, CHE

inasova.maria(at)skolaelba.sk

Mgr. Radoslav Kačala - SŠG ELBA

Mgr. Radoslav Kačala

SRL

kacala.radoslav(at)skolaelba.sk

kostelnikova_adela

Mgr. Adela Kostelníková, PhD.

SJL, ANJ

kostelnikova.adela(at)skolaelba.sk

kovacova_karina

Mgr. Karina Kováčová

FYZ, THD

kovacova.karina(at)skolaelba.sk

kubanka_radoslav

Mgr. Radoslav Kubánka

SRL, ZSP

kubanka.radoslav(at)skolaelba.sk

kubankova_zuzana

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.

SJL, ESI

kubankova.zuzana(at)skolaelba.sk

labikova

Ing. Zuzana Labiková

SRL

labikova.zuzana(at)skolaelba.sk

leshko_iryna

Ing. Iryna Leshko, PhD.

RUJ

leshko.iryna(at)skolaelba.sk

mirolova_lydia

PhDr. Lýdia Miroľová

DEJ, SED

mirolova.lydia(at)skolaelba.sk

mrazova_marcela

PaedDr. Marcela Mrázová

MAT, GEG

mrazova.marcela(at)skolaelba.sk

petraskova_erika

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

MAT, INF, CMA

petraskova.erika(at)skolaelba.sk

Mgr. Jarmila Pramugová - SŠG ELBA

Mgr. Jarmila Pramugová

MAT

pramugova.jarmila(at)skolaelba.sk

rothmajer_michal

Mgr. Michal Rothmajer

SRL, BIO, GEG

rothmajer.michal(at)skolaelba.sk

skripko_marianMgr. Marián Škripko

NAB

skripko.marian(at)skolaelba.sk

Mgr. Judita Šláfková - SŠG ELBA

Mgr. Judita Šlávková

NEJ, NJM

slafkova.judita(at)skolaelba.sk

smeralova_zuzana

Mgr. Zuzana Šmeralová

  NEJ

smeralova.zuzana(at)skolaelba.sk

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová - SŠG ELBAPhDr. Miloslava Olearník Štefanová

SJL, HUV, VYV, UKL, VUM

stefanova.miloslava(at)skolaelba.sk

vozarska_ivana

Mgr. Ivana Vozarská

ANJ, KCJ

vozarska.ivana(at)skolaelba.sk

 

Reprezentačný tréner SR v kickboxe:

Ing. Jozef Kolozsy
Ing. Jozef Kolozsy

Panter kickbox Prešov

tréner V. Kažíkovej, F. Toplanského a N. Podrackej

 

e-mail: jkolozsy(at)kickboxing.sk

tel.: 0917 822 397

 

Tréner tenistov:

Tenisti SŠG ELBA

 

p. Marek Potočňák

tréner Erika Onofreja,

Sofie Lyachovej a Emy Potočňákovej

 

Terchovská 13093/3B

080 01 Prešov

 

 

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.


Predmety: ANJ (anglický jazyk), BIO (biológia), CMA (cvičenia z matematiky), DEJ (dejepis) ETV (etická výchova), FYZ (fyzika), GEG (geografia), HUV (hudobná výchova), INF (informatika), KCJ (konverzácia v cudzom jazyku), MAT (matematika), NAB (náboženská výchova), NOS (náuka o spoločnosti), NEJ (nemecký jazyk), NJM (nemecký jazyk pre maturantov), OBN (občianska náuka), RUJ (ruský jazyk), SJL (slovenský jazyk a literatúra), SED (seminár z dejepisu), ESI (seminár zo slovenského jazyka a literatúry), SRL (športová príprava), THD (technika), UKL (umenie a kultúra), VUM (výchova umením), VYV (výtvarná výchova), ZSP (základy športovej prípravy)