Neklasifikovaný predmet


Telesná a športová výchova – neklasifikovaný predmet

Neklasifikovaným predmetom v šk. roku 2018/2019 je vyučovací predmet Telesná a športová výchova – neznámkuje sa.