Neklasifikovaný predmet


Telesná a športová výchova – neklasifikovaný predmet

Neklasifikovaným predmetom v šk. roku 2019/2020 je vyučovací predmet Telesná a športová výchova – neznámkuje sa.