Nové študijné odbory


Nové študijné odbory od školského roku 2019/2020

na Súkromnej strednej športovej škole ELBA

  • Športové gymnázium – 7451 J
  • Športový manažment – 7471 M