Nový študijný odbor


Nový študijný odbor od školského roku 2019/2020

na Súkromnej strednej športovej škole ELBA

 

Športové gymnázium – 7451 J