Predmetová komisia športovej prípravy


Predmetová komisia športovej prípravy 2018

Dolný rad zľava: Blanka Hympánová, PaedDr. Miroslav Nagy, riaditeľ školy, Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA, Mgr. Ľuboš Zlatohlavý, zástupca riaditeľa školy, Mgr. Zuzana Petreková

Horný rad zľava: Mgr. Richard Purdeš, František Tramita, Jozef Džubara, Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Miloš Marinica