Silné stránky školy


Medzi silné stránky školy patrí:

 • individuálny prístup pedagógov k žiakom,
 • partnerský vzťah pedagógov a žiakov,
 • kvalitní učitelia a tréneri,
 • úzka spolupráca s rodičmi a priateľmi školy,
 • dobré vzťahy so športovými klubmi, oddielmi a zväzmi,
 • spolupráca s odborníkmi z Fakulty športu Prešovskej univerzity,
 • pružná reakcia na aktuálne potreby žiakov a pedagógov,
 • optimálny počet žiakov v triede,
 • pekné prostredie interiéru a exteriéru školy,
 • vysoké nároky na dochádzku žiakov,
 • 19 reprezentantov SR v 7 druhoch športu (kick-box, futbal, armwrestling, rýchlokorčuľovanie, hádzaná, hokej, biatlon).

Súčasní reprezentanti Slovenska:

Klaudia Lišková – armwrestling,
Viktória Kažiková,
František Toplanský,
Nina Podracká – kick-box,
Michal Kraľovič,
Mário Strachan,
Šimon Dolinský,
Jakub Spodniak – futbal,
Oliver Ringer,
Michal Čuja,
Emma Hympánová,
Alexandra Hympánová,
Patrik Veličko,
Simona Pavlíková,
Ema Želinská – rýchlokorčuľovanie,
Miriam Kakaščíková – hádzaná,
Matúš Havrila,
Matej Komloš – hokej,
Adam Jurena – biatlon.

Žiaci sa aktívne a hlavne radi zúčastňujú na každej športovej súaži, ktorú zastrešuje škola, Krajské športové centrum alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Za desať rokov sme organizovali veľké množstvo športových súťaží, ako mini olympijské hry, vedomostná súťaž o olympizme, atletický štvorboj, školské kolo v pretláčaní rukou, súťaž o najzdatnejšieho žiaka/žiačku školy, futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy, vianočný volejbalový turnaj, volejbalová exhibícia učitelia – žiaci a mnoho ďalších.