Termínovník


Organizácia školského roka 2019/2020

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október – 31. október 2019 4. november 2019 (pondelok)
vianočné 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 3. február 2020 4. február 2020 (utorok)
jarné 2. marec – 6. marec 2020 9. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné 9. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)
letné 1. júl – 31. august 2020 2. september 2020 (streda)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Klasifikačné porady:

1/4-ročná: 13. november 2019 (streda), o 14.45 v jedálni školy
1/2-ročná: 29. január 2020
3/4-ročná: 15. apríl 2020
2/2-ročná (8.G, IV.A): máj 2020
2/2-ročná: 25. jún 2020

Triedne aktívy:

  1. triedny aktív: 14.  november 2019 (štvrtok), o 16.30 hod., zasadnutia triednych dôverníkov o 16.00 hod. v jedálni školy
  2. triedny aktív: 16. apríl 2020 (štvrtok)

Prijímacie pohovory

Talentové skúšky:

1. kolo: 2. apríl 2020 (štvrtok), Štrba – 3. apríl 2020
2. kolo: 3. jún 2020 (streda), Štrba – 4. jún 2020

Maturitná skúška:

EČ a PFIČ 17. marec – 19. marec 2020
IČ 25. máj – 27. máj 2020

Telovýchovné akcie

Jesenné účelové cvičenie: september 2019
Jarné účelové cvičenie: máj 2020

Školské športové sústredenia

Školské športové sústredenie  – turistika: 14. 10. –  17. 10. 2019
Školské športové sústredenie – lyžovanie: 10. 2. –  14. 2. 2020
Školské športové sústredenie – cyklistika, vodné športy: 18. 5. – 22. 5. 2020