Termínovník


Organizácia školského roka 2020/2021

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (streda).

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
vianočné 23. december 2019 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
polročné 1. február 2021 2. február 2021 (utorok)
jarné 22. február – 26. február 2021 1. marec 2021 (pondelok)
veľkonočné 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
letné 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)

Klasifikačné porady:

1/4-ročná: november 2020
1/2-ročná: január 2021
3/4-ročná: apríl 2021
2/2-ročná (8.G, IV.A): máj 2021
2/2-ročná: jún 2021

Triedne aktívy:

  1. triedny aktív: november 2020 o 16.30 hod., zasadnutia triednych dôverníkov o 16.00 hod. v jedálni školy
  2. triedny aktív: apríl 2020

Prijímacie pohovory

Talentové skúšky:

1. kolo: Prešov: 29. marec 2021 o 8.00 hod., Štrba: 30. marec 2021 o 9.00 hod.
2. kolo: Prešov: 7. jún 2021 o 8.00 hod., Štrba: 8. jún 2021 o 9.00 hod.

Maturitná skúška:

EČ a PFIČ 16. marec – 18. marec 2021
IČ máj 2021

Telovýchovné akcie

Jesenné účelové cvičenie: september 2020
Jarné účelové cvičenie: máj 2021

Školské športové sústredenia

Školské športové sústredenie  – turistika: október 2020
Školské športové sústredenie – lyžovanie: február 2021
Školské športové sústredenie – cyklistika, vodné športy: máj 2021