Termínovník


Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 23. december 2017 – 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
polročné 1. február 2019 4. február 2018 (pondelok)
jarné 18. február – 22. február 2019 25. február 2019 (pondelok)
veľkonočné 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Klasifikačné porady:

1/4-ročná: 14. november 2018 (streda), o 14.45 v jedálni školy
1/2-ročná: 24. január 2019
3/4-ročná: 24. apríl 2019
2/2-ročná (8.G, IV.A): 16. máj 2019
2/2-ročná: 19. jún 2019

Triedne aktívy:

  1. triedny aktív: 15.  november 2018 (štvrtok), o 16.30 hod., zasadnutia triednych dôverníkov o 16.00 hod. v jedálni školy
  2. triedny aktív: 26. apríl 2019 (piatok)

Prijímacie pohovory

Talentové skúšky:

1. kolo: 9. apríl 2019 (utorok), Štrba – 10. apríl 2019
2. kolo: 12. jún 2019 (streda), Štrba – 13. jún 2019

Maturitná skúška:

EČ a PFIČ 12. marec – 14. marec 2019
IČ 27. máj – 29. máj 2019

Telovýchovné akcie

Jesenné účelové cvičenie: 13. september 2018
Jarné účelové cvičenie: máj 2019

Školské športové sústredenia

Školské športové sústredenie  – turistika: 8. 10. –  11. 10. 2018
Školské športové sústredenie – lyžovanie: 11. 2. –  16. 2. 2019
Školské športové sústredenie – cyklistika, vodné športy: 20. 5. – 24. 5. 2019