Výchovný poradca


Valéria Jurčová - výchovný poradca

 

Výchovný poradca na škole: Ing. Valéria Jurčová

 

Kedy vyhľadať výchovného poradcu?

  • pri rozhodovaní kam po skončení strednej školy,
  • pri problémoch s učením sa,
  • pri problémových vzťahoch v triede,
  • pri špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách žiakov.

Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre žiakov: pondelok 11:00 – 12:30

Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre rodičov: štvrtok 14:40 – 15:30

e-mail: valeria.jurcova@elbaci.sk

 

Webové portály, ktoré môžu pomôcť uchádzačom o štúdium na vysokých školách

Motto:

„Humanistická výučba je založená na dôvere v sily a schopnosti žiaka, 

na úcte k jeho osobnosti, na uznaní jeho hodnoty človeka 

bez ohľadu na jeho momentálny stav, na partnerskej spolupráci učiteľa a žiaka.“