Zamestnanci školy


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: emil.blicha(at)elbaci.sk

tel.: 0905 425 871

 

Vedenie školy:

vedenie_skoly

riaditel_nagy

 

PaedDr. Miroslav Nagy

riaditeľ školy

vyučuje predmet športová príprava

email: miroslav.nagy(at)elbaci.sk

tel.: 0948 706 795

 

zastupca_zlatohlavy

 

Mgr. Ľuboš Zlatohlavý

zástupca riaditeľa školy

vyučuje predmet športová príprava

email: lubos.zlatohlavy(at)elbaci.sk

tel.: 0905 391 522

 

 

Pedagogickí pracovníci školy:

 

Mgr. Barbara Bačinská

Mgr. Barbara Bačinská

ANJ, KCJ

barbara.fedorova(at)elbaci.sk

PaedDr. Miriam Berezovská

PaedDr. Miriam Berezovská

OBN, NOS, SEY, ETV, VUM

miriam.berezovska(at)elbaci.sk

Ing. Vladimír Dzurja

Ing. Vladimír Dzurja

SRL

vladimir.dzurja(at)elbaci.sk

Mgr. Andrea Hocmanová

Mgr. Andrea Hocmanová

SJL, ESI

andrea.hocmanova(at)elbaci.sk

Blanka Hympánová

Blanka Hympánová

SRL

blanka.hympanova(at)elbaci.sk

RNDr. Mária Inašová

RNDr. Mária Inašová

materská dovolenka

maria.inasova(at)elbaci.sk

Mgr. Adela Kostelníková, PhD.

Mgr. Adela Kostelníková, PhD.

materská dovolenka

adela.kostelnikova(at)elbaci.sk

Mgr. Radoslav Kubánka

Mgr. Radoslav Kubánka

SRL, ZSP

radoslav.kubanka(at)elbaci.sk

Mgr. Milan Kundľa

Mgr. Milan Kundľa

INF, SRL

milan.kundla(at)elbaci.sk

Ing. Iryna Leshko, PhD.

Ing. Iryna Leshko, PhD.

RUJ

iryna.leshko(at)elbaci.sk

PhDr. Lýdia Mačíková

PhDr. Lýdia Mačíková, PhD.

materská dovolenka

lydia.mirolova(at)elbaci.sk

PaedDr. Marcela Mrázová

PaedDr. Marcela Mrázová

MAT, GEG, SEG

marcela.mrazova(at)elbaci.sk

Mgr. Iveta Oreničová

Mgr. Iveta Oreničová

BIO, CHE

iveta.orenicova(at)elbaci.sk

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

MAT, INF

erika.petraskova(at)elbaci.sk

Mgr. Zuzana Petreková

Mgr. Zuzana Petreková

GEG, SRL

zuzana.petrekova(at)elbaci.sk

Mgr. Helena Popovičová

Mgr. Helena Popovičová

ANJ, KCJ

helena.popovicova(at)elbaci.sk

Mgr. Jarmila Pramugová

Mgr. Jarmila Pramugová

MAT, FYZ, CVM, CVF

jarmila.pramugova(at)elbaci.sk

Mgr. Richard Purdeš

Mgr. Richard Purdeš

SRL, UKL

richard.purdes(at)elbaci.sk

Mgr. Mária Sabolíková

Mgr. Mária Sabolíková

BIO, CHE

maria.sabolikova(at)elbaci.sk

RNDr. Anna Široczki, PhD.

RNDr. Anna Široczki, PhD.

materská dovolenka

anna.siroczki(at)elbaci.sk

Mgr. Judita Šlávková

Mgr. Judita Šlávková

NEJ, NJM

judita.slavkova(at)elbaci.sk

Mgr. Zuzana Šmeralová

  NEJ, NJM, HUV

zuzana.smeralova(at)elbaci.sk

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová

SJL, ESI

miloslava.stefanova(at)elbaci.sk

Mgr. Viera Voľanská

Mgr. Viera Voľanská

DEJ, SED

viera.volanska(at)elbaci.sk

Mgr. Ivana Vozarská

Mgr. Ivana Vozarská

ANJ, KCJ

ivana.vozarska(at)elbaci.sk

 

Nepedagogickí pracovníci školy:

 

Mgr. Lýdia Pástorová

Mgr. Lýdia Pástorová

sekretariát, administratíva

lydia.pastorova(at)elbaci.sk

Daniela Majerčáková

Daniela Majerčáková

recepcia

daniela.majercakova(at)elbaci.sk

Drahomíra Estočinová

servis

drahomira.estocinova(at)elbaci.sk

 

Reprezentačný tréner SR v kickboxe:

Ing. Jozef Kolozsy
Ing. Jozef Kolozsy

Panter kickbox Prešov

tréner N. Podrackej

 

e-mail: jkolozsy(at)kickboxing.sk

tel.: 0917 822 397

 

Tréner tenistov:

Tenisti SŠG ELBA

 

p. Marek Potočňák

tréner Tamary Eliášovej,

Sofie Lyachovej

a Emy Potočňákovej

 

Terchovská 13093/3B

080 01 Prešov

 

 

 

Tréner rýchlokorčuliarov:

p. Attila Tarcali

 

 

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť “(at)” znakom “@”.


Predmety: ANJ (anglický jazyk), BIO (biológia), CVF (cvičenia z fyziky), CVM (cvičenia z matematiky), DEJ (dejepis) ETV (etická výchova), FYZ (fyzika), GEG (geografia), HUV (hudobná výchova), INF (informatika), KCJ (konverzácia v cudzom jazyku), MAT (matematika), NAB (náboženská výchova), NOS (náuka o spoločnosti), NEJ (nemecký jazyk), NJM (nemecký jazyk pre maturantov), OBN (občianska náuka), RUJ (ruský jazyk), SJL (slovenský jazyk a literatúra), SED (seminár z dejepisu), SEG (seminár z geografie), SEY (seminár z občianskej náuky), ESI (seminár zo slovenského jazyka a literatúry), SRL (športová príprava), THD (technika), UKL (umenie a kultúra), VUM (výchova umením), VYV (výtvarná výchova), ZSP (základy športovej prípravy)