Zamestnanci školy


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: emil.blicha(at)elbaci.sk

 

 

Mgr. Juraj Skrip

Riaditeľ školy:

Mgr. Juraj Skrip

 

email: juraj.skrip(at)elbaci.sk

tel.: 0911 649 019

 

 

zastupca_zlatohlavy

Zástupca riaditeľa školy:

Mgr. Ľuboš Zlatohlavý

vyučuje predmet športová príprava

 

email: lubos.zlatohlavy(at)elbaci.sk

tel.: 0905 391 522

 

 

Pedagogickí pracovníci školy:

 

Mgr. Barbara Bačinská

Mgr. Barbara Bačinská

ANJ, KCJ

barbara.fedorova(at)elbaci.sk

PaedDr. Miriam Berezovská

PaedDr. Miriam Berezovská

OBN, GEG, ETV, UKL, SON

miriam.berezovska(at)elbaci.sk

Ing. Vladimír Dzurja

Ing. Vladimír Dzurja

SRL

vladimir.dzurja(at)elbaci.sk

Mgr. Andrea Hocmanová

Mgr. Andrea Hocmanová

SJL, ESI

andrea.hocmanova(at)elbaci.sk

Blanka Hympánová

Blanka Hympánová

SRL

blanka.hympanova(at)elbaci.sk

RNDr. Mária Inašová

RNDr. Mária Inašová

materská dovolenka

maria.inasova(at)elbaci.sk

Mgr. Simona Kokindová

Mgr. Simona Kokindová

BIO, CHE

simona.kokindova(at)elbaci.sk

Mgr. Adela Kostelníková, PhD.

Mgr. Adela Kostelníková, PhD.

materská dovolenka

adela.kostelnikova(at)elbaci.sk

Mgr. Radoslav Kubánka

Mgr. Radoslav Kubánka

SRL, ZŠP

radoslav.kubanka(at)elbaci.sk

Mgr. Milan Kundľa

Mgr. Milan Kundľa

SRL, BIO

milan.kundla(at)elbaci.sk

Ing. Iryna Leshko, PhD.

Ing. Iryna Leshko, PhD.

RUJ, KCJ

iryna.leshko(at)elbaci.sk

PhDr. Lýdia Mačíková

PhDr. Lýdia Mačíková, PhD.

materská dovolenka

lydia.mirolova(at)elbaci.sk

PaedDr. Marcela Mrázová

PaedDr. Marcela Mrázová

MAT, GEG, SEG

marcela.mrazova(at)elbaci.sk

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

MAT, INF

erika.petraskova(at)elbaci.sk

Mgr. Zuzana Petreková

Mgr. Zuzana Petreková

GEG, SRL

zuzana.petrekova(at)elbaci.sk

Mgr. Jarmila Pramugová

Mgr. Jarmila Pramugová

MAT, FYZ, CVM, CVF

jarmila.pramugova(at)elbaci.sk

Mgr. Richard Purdeš

Mgr. Richard Purdeš

SRL, UKL

richard.purdes(at)elbaci.sk

RNDr. Anna Široczki, PhD.

RNDr. Anna Široczki, PhD.

materská dovolenka

anna.siroczki(at)elbaci.sk

Mgr. Zuzana Šmeralová

  NEJ, KCJ

zuzana.smeralova(at)elbaci.sk

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová

SJL, ESI

miloslava.stefanova(at)elbaci.sk

Mgr. Katarína Valková

Mgr. Katarína Valková

ANJ, CHE

katarina.valkova(at)elbaci.sk

Mgr. Viera Voľanská Huntejová

Mgr. Viera Voľanská Huntejová

DEJ, SED

viera.volanskahuntejova(at)elbaci.sk

Mgr. Ivana Vozarská

Mgr. Ivana Vozarská

ANJ, KCJ

ivana.vozarska(at)elbaci.sk

 

Nepedagogickí pracovníci školy:

 

Mgr. Lýdia Pástorová

Mgr. Lýdia Pástorová

sekretariát, administratíva

lydia.pastorova(at)elbaci.sk

Daniela Majerčáková

Daniela Majerčáková

recepcia

daniela.majercakova(at)elbaci.sk

Drahomíra Estočinová

servis

drahomira.estocinova(at)elbaci.sk

 

Reprezentačný tréner SR v kickboxe:

Ing. Jozef Kolozsy
Ing. Jozef Kolozsy

Panter kickbox Prešov

tréner N. Podrackej

 

e-mail: jkolozsy(at)kickboxing.sk

tel.: 0917 822 397

 

Tréner tenistov:

p. Marek Potočňák

tréner Tamary Eliášovej,

Emy Potočňákovej, Reginy

Regelskis a Filipa Nemja

 

Terchovská 13093/3B

080 01 Prešov

 

Tréner rýchlokorčuliarov:

p. Attila Tarcali

 

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.


Predmety: ANJ (anglický jazyk), BIO (biológia), CVF (cvičenia z fyziky), CVM (cvičenia z matematiky), DEJ (dejepis) ETV (etická výchova), FYZ (fyzika), GEG (geografia), HUV (hudobná výchova), INF (informatika), KCJ (konverzácia v cudzom jazyku), MAT (matematika), NAB (náboženská výchova), NOS (náuka o spoločnosti), NEJ (nemecký jazyk), NJM (nemecký jazyk pre maturantov), OBN (občianska náuka), RUJ (ruský jazyk), SJL (slovenský jazyk a literatúra), SED (seminár z dejepisu), SEG (seminár z geografie), SEY (seminár z občianskej náuky), ESI (seminár zo slovenského jazyka a literatúry), SRL (športová príprava), THD (technika), UKL (umenie a kultúra), VUM (výchova umením), VYV (výtvarná výchova), ZŠP (základy športovej prípravy)