Zamestnanci školy


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: emil.blicha(at)elbaci.sk

tel.: 0905 425 871

 

Vedenie školy:

vedenie_skoly

riaditel_nagy

 

PaedDr. Miroslav Nagy

riaditeľ školy

vyučuje predmet športová príprava

email: miroslav.nagy(at)elbaci.sk

tel.: 0948 706 795

 

zastupca_zlatohlavy

 

Mgr. Ľuboš Zlatohlavý

zástupca riaditeľa školy

vyučuje predmet športová príprava

email: lubos.zlatohlavy(at)elbaci.sk

tel.: 0905 391 522

 

 

Pedagogickí pracovníci školy:

 

Mgr. Barbara Bačinská - SŠG ELBA

Mgr. Barbara Bačinská

ANJ, KCJ

barbara.fedorova(at)elbaci.sk

PaedDr. Miriam Berezovská - SŠG ELBA

PaedDr. Miriam Berezovská

OBN, NOS, SEY, ETV, VUM

miriam.berezovska(at)elbaci.sk

Ing. Vladimír Dzurja - SŠG ELBA

Ing. Vladimír Dzurja

SRL

vladimir.dzurja(at)elbaci.sk

Maroš Guľvas - SŠG ELBA

p. Maroš Guľvas

SRL

maros.gulvas(at)elbaci.sk

Mgr. Andrea Hocmanová - SŠG ELBA

Mgr. Andrea Hocmanová

SJL, ESI

andrea.hocmanova(at)elbaci.sk

RNDr. Mária Inašová - SŠG ELBA

RNDr. Mária Inašová

materská dovolenka

maria.inasova(at)elbaci.sk

Mgr. Monika Kališová

Mgr. Monika Kališová

NAB

monika.kalisova(at)elbaci.sk

Mgr. Adela Kostelníková, PhD. - SŠG ELBA

Mgr. Adela Kostelníková, PhD.

materská dovolenka

adela.kostelnikova(at)elbaci.sk

Mgr. Karina Kováčová - SŠG ELBA

Mgr. Karina Kováčová

FYZ

karina.kovacova(at)elbaci.sk

Mgr. Radoslav Kubánka - SŠG ELBA

Mgr. Radoslav Kubánka

SRL, ZSP

radoslav.kubanka(at)elbaci.sk

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD. - SŠG ELBA

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.

materská dovolenka

zuzana.kubankova(at)elbaci.sk

Ing. Iryna Leshko, PhD. - SŠG ELBA

Ing. Iryna Leshko, PhD.

RUJ

iryna.leshko(at)elbaci.sk

PhDr. Lýdia Mačíková - SŠG ELBA

PhDr. Lýdia Mačíková

DEJ, SED

lydia.mirolova(at)elbaci.sk

Mgr. Miloš Marinica - SŠG ELBA

Mgr. Miloš Marinica

GEG, INF, SRL, UKL

milos.marinica(at)elbaci.sk

PaedDr. Marcela Mrázová - SŠG ELBA

PaedDr. Marcela Mrázová

MAT, GEG, SEG

marcela.mrazova(at)elbaci.sk

Mgr. Iveta Oreničová

Mgr. Iveta Oreničová

BIO, CHE

iveta.orenicova(at)elbaci.sk

PaedDr. Erika Petrašková, PhD. - SŠG ELBA

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

MAT, INF

erika.petraskova(at)elbaci.sk

Mgr. Zuzana Petreková

Mgr. Zuzana Petreková

GEG, SRL

zuzana.petrekova(at)elbaci.sk

Mgr. Helena Popovičová

Mgr. Helena Popovičová

ANJ

helena.popovicova(at)elbaci.sk

Mgr. Jarmila Pramugová - SŠG ELBA

Mgr. Jarmila Pramugová

MAT, FYZ, CVM, CVF

jarmila.pramugova(at)elbaci.sk

Mgr. Richard Purdeš

Mgr. Richard Purdeš

SRL, UKL

richard.purdes(at)elbaci.sk

Mgr. Mária Sabolíková

Mgr. Mária Sabolíková

BIO, CHE

maria.sabolikova(at)elbaci.sk

RNDr. Anna Široczki, PhD. - SŠG ELBA

RNDr. Anna Široczki, PhD.

materská dovolenka

anna.siroczki(at)elbaci.sk

Mgr. Judita Šlávková - SŠG ELBA

Mgr. Judita Šlávková

NEJ, NJM

judita.slavkova(at)elbaci.sk

smeralova_zuzana

Mgr. Zuzana Šmeralová

  NEJ

zuzana.smeralova(at)elbaci.sk

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová - SŠG ELBA

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová

SJL, HUV, VYV

miloslava.stefanova(at)elbaci.sk

Mgr. Dominika Vaščáková

Mgr. Dominika Vaščáková

SJL

dominika.vascakova(at)elbaci.sk

vozarska_ivana

Mgr. Ivana Vozarská

ANJ

ivana.vozarska(at)elbaci.sk

 

Nepedagogickí pracovníci školy:

 

Mgr. Lýdia Pástorová

sekretariát, administratíva

lydia.pastorova(at)elbaci.sk

Daniela Majerčáková

Daniela Majerčáková

recepcia

daniela.majercakova(at)elbaci.sk

Iveta Kačalová

servis

iveta.kacalova(at)elbaci.sk

 

Reprezentačný tréner SR v kickboxe:

Ing. Jozef Kolozsy
Ing. Jozef Kolozsy

Panter kickbox Prešov

tréner N. Podrackej

 

e-mail: jkolozsy(at)kickboxing.sk

tel.: 0917 822 397

 

Tréner tenistov:

Tenisti SŠG ELBA

 

p. Marek Potočňák

tréner Sofie Lyachovej

a Emy Potočňákovej

 

Terchovská 13093/3B

080 01 Prešov

 

 

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť “(at)” znakom “@”.


Predmety: ANJ (anglický jazyk), BIO (biológia), CVF (cvičenia z fyziky), CVM (cvičenia z matematiky), DEJ (dejepis) ETV (etická výchova), FYZ (fyzika), GEG (geografia), HUV (hudobná výchova), INF (informatika), KCJ (konverzácia v cudzom jazyku), MAT (matematika), NAB (náboženská výchova), NOS (náuka o spoločnosti), NEJ (nemecký jazyk), NJM (nemecký jazyk pre maturantov), OBN (občianska náuka), RUJ (ruský jazyk), SJL (slovenský jazyk a literatúra), SED (seminár z dejepisu), SEG (seminár z geografie), SEY (seminár z občianskej náuky), ESI (seminár zo slovenského jazyka a literatúry), SRL (športová príprava), THD (technika), UKL (umenie a kultúra), VUM (výchova umením), VYV (výtvarná výchova), ZSP (základy športovej prípravy)