Termínovník


Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2016 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začínane 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.

PrázdninyTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
jesenné28. október – 31. október 20162. november 2016 (streda)
vianočné23. december 2016 – 5. január 20179. január 2016 (pondelok)
polročné3. február 20176. február 2017 (pondelok)
jarné6. marec – 10. marec 201713. marec 2017 (pondelok)
veľkonočné13. apríl – 18. apríl 201719. apríl 2017 (streda)
letné3. júl – 2. september 20174. september 2017 (pondelok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Klasifikačné porady:

1/4-ročná: november 2016
1/2-ročná: január 2017
3/4-ročná: apríl 2017
2/2-ročná (8.G, IV.A): máj 2017
2/2-ročná: jún 2017

Triedne aktívy:

  1. triedny aktív: 16.  november 2016 (streda)
  2. triedny aktív: 20. apríl 2017 (štvrtok)

Prijímacie pohovory

Talentové skúšky:

1. kolo: apríl 2017 (utorok)
2. kolo: jún 2017 (utorok)

Maturitná skúška:

EČ a PFIČ 14. – 16. marec 2017
IČ 22. máj – 24. máj 2017

Telovýchovné akcie

Jesenné účelové cvičenie: 16. september 2016
Jarné účelové cvičenie: 12. máj 2017

Školské športové sústredenia

Školské športové sústredenie  – turistika: 10. 10. –  13. 10. 2016
Školské športové sústredenie – lyžovanie: 13. 2. –  17. 2. 2017
Školské športové sústredenie – cyklistika: 23. 5. – 23. 5. 2017
Školské športové sústredenie – vodné športy: 23. 5. –   23. 5. 2017