Termínovník


Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začínane 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
polročné 2. február 2018 5. február 2018 (pondelok)
jarné 26. február – 2. marec 2018 5. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
letné 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Klasifikačné porady:

1/4-ročná: 14. november 2017 (utorok), o 14.45 v jedálni školy
1/2-ročná: január 2018
3/4-ročná: apríl 2018
2/2-ročná (8.G, IV.A): máj 2018
2/2-ročná: jún 2018

Triedne aktívy:

  1. triedny aktív: 16.  november 2017 (štvrtok), o 16.30 hod., zasadnutia triednych dôvernikov o 16.00 hod. v jedálni školy
  2. triedny aktív: 26. apríl 2018 (štvrtok)

Prijímacie pohovory

Talentové skúšky:

1. kolo: 10. apríl 2018 (utorok)
2. kolo: 12. jún 2018 (utorok)

Maturitná skúška:

EČ a PFIČ 12. marec – 15. marec 2018
IČ 28. máj – 29. máj 2018

Telovýchovné akcie

Jesenné účelové cvičenie: 14. september 2017
Jarné účelové cvičenie: 11. máj 2018

Školské športové sústredenia

Školské športové sústredenie  – turistika: 16. 10. –  18. 10. 2017
Školské športové sústredenie – lyžovanie: 12. 2. –  16. 2. 2018
Školské športové sústredenie – cyklistika, vodné športy: 21. 5. – 25. 5. 2018