Vybavenie EP Štrba


Materiálno-technické vybavenie a športové priestory

Žiaci EP Štrba využívajú kvalitné materiálno-technické vybavenie školy a obce. Športová príprava sa uskutočňuje nielen v telocvičniach, na atletickom areáli a multifunkčnom ihrisku školy. Prebieha tiež v priestoroch skvele vybavenej posilňovne obce Štrba.

EP Štrba - kvalitné vybavenie posilňovne   EP Štrba - kvalitné vybavenie posilňovne   EP Štrba - kvalitné vybavenie posilňovne

EP Štrba - kvalitné vybavenie posilňovne