Rekordy školy


Rekordy školy Chlapci Dievčatá
Sed – ľah Alex Olšavský – 74 x Erika Lukáčová – 73 x
4 x 10 m Patrik Humeňanský – 8,6 sek. Erika Lukáčová – 9,70 sek.
VČB Filip Maník – 153 x Ema Želinská – 87 x
Skok do diaľky Marek Páleš – 265 cm Klaudia Lišková – 216 cm
Zhyby David Makara – 25 x Erika Lukáčová – 15 x
Švihadlo preskoky znožne Igor Novotný – 196 x Michaela Saráková – 173 x
Švihadlo preskoky pravá noha Miroslav Petko – 173 x Michaela Saráková – 165 x
Švihadlo preskoky ľavá noha Igor Novotný – 184 x Michaela Saráková – 147 x
Hod plnou loptou Igor Novotný – 14,30 m Viktória Useini – 9,70 m