Pre uchádzačov


Talentovky (pre uchádzačov)Informácie pre záujemcov o 4-ročné štúdium

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 prijme:

  • 28 žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia

V študijnom odbore:

  • 7451 J športové gymnázium

 

Dôležité termíny:

 

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Konajú sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Talentové skúšky sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

 

  • 4-ročné štúdium

POPIS TESTOV telesnej zdatnosti

KRITÉRIÁ talentových skúšok

BODOVANIE disciplín