Informácie pre záujemcov o štúdium


 

Už si len krok od toho, aby si sa stal Elbákom!

Stačí osloviť svojho výchovného poradcu a vyplniť prihlášku!


V školskom roku 2021/2022 prijmeme žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v dvoch študijných odboroch:


7451 J športové gymnázium

7471 M športový manažment

 

Na prijatie do našej školy musíš zvládnuť talentové skúšky, keďže si športovec, bude to pre teba hračka!

 

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 16. 04. 2021

 

Termín talentovej skúšky: 

I. kolo – Prešov: 5. máj 2021 o 8.00 hod., Štrba: 6. máj 2021 o 8.30 hod.

II. kolo – Prešov: 7. jún 2021 o 8.00 hod., Štrba: 8. jún 2021 o 8.30 hod.

 

POPIS TESTOV telesnej zdatnosti

KRITÉRIÁ talentových skúšok – športové gymnázium

KRITÉRIÁ talentových skúšok – športový manažment

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti – bodovanie