Informácie pre záujemcov o štúdiumRiaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 prijme žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v dvoch študijných odboroch:

 

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 26. 02. 2021

Termín talentovej skúšky: 

I. kolo – Prešov: 29. marec 2021 o 8.00 hod., Štrba: 30. marec 2021 o 9.00 hod.

II. kolo – Prešov: 7. jún 2021 o 8.00 hod., Štrba: 8. jún 2021 o 9.00 hod.