Prijímacie skúšky


1. kolo talentových skúšok: 


Prešov – 1. apríl 2019, 8.00 hod. v jedálni školy


Štrba – 2. apríl 2019, 9.00 hod. v jedálni školy 


Kritéria a bodovanie disciplín