Konaj dobro


Zbierka

Tragická životná udalosť zo dňa 6. 12. 2019, ktorá postihla ľudí z ulice Mukačevská Prešov zasiahla aj členov detskej organizácie Fénix na Súkromnej strednej športovej škole ELBA. Preto sme sa rozhodli uskutočniť finančnú zbierku pod názvom „SYMBOLICKÉ EURO PRE ĽUDÍ Z ULICE MUKAČEVSKÁ 7“.

Konečný finančný obnos z tejto zbierky bude odoslaný na oficiálny transparentný účet mesta Prešov. 

„Konaj dobro bez toho, aby si uvažoval komu. Dobro, ktoré si urobil, sa nestratí, aj keby si naň zabudol.“

Ralph Waldo Emerson