Webový portál SSŠŠ ELBA


 

Nový web našej školy sa nachádza na adrese:

 

ssgelba.edupage.org