Učitelia EP Štrba


Pedagogický kolektív EP Štrba

Učitelia SŠG ELBA EP ŠTRBA     Učitelia SŠG ELBA EP ŠTRBA

Zľava: Mgr. Marta Tomková – SJL, Ing. Beata Pastuchová – BIO, Mgr. Ľubomíra Iľanovská – koordinačná činnosť, Mgr. Jana Balážiková – FYZ, ANJ, Mgr. Tomáš Gemza – SRL, Ing. Elena Jelenová – CHE, Mgr. Oľga Bendová – GEG, Mgr. Mária Garajová – RUJ, DEJ, ETV, Mgr. Zuzana Špendelová – MAT, INF

Na fotografii chýba kaplán Mgr. Martin Jurči – NAV