Športové aktivity


Športové aktivity 2019/2020

  • účasť na športových súťažiach organizovaných Krajským športovým centrom, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Mestom Prešov,
  • príprava a realizácia účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia,
  • príprava a organizácia školských športových sústredení,
  • príprava a organizácia futbalového turnaja o pohár riaditeľa SŠG – ELBA,
  • príprava a organizácia Vianočného volejbalového turnaja,
  • príprava a organizácia M SR v bedmintone – marec 2020,
  • príprava a organizácia M SR vo futbale – máj 2020,
  • príprava a organizácia Vedomostnej súťaže o olympizme pre žiakov ZŠ v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenským olympijským výborom,
  • príprava a organizácia športového dňa na záver školského roka.