Úvod


Máš rád pohyb? Láka ťa šport?

Poď študovať, čo ťa baví, staň sa aj ty šampiónom 🙂

Odštartuj svoju športovú kariéru s ELBOU!

K našim najúspešnejším absolventom patrí aj dvojnásobná majsterka sveta v kickboxe, Viktória Kažíková!

Prečo práve ELBA?

Radi dlhodobo a úspešne vzdelávame a vychovávame mladých talentovaných športovcov. Dosahujeme pritom krásne úspechy nielen na republikovej, ale aj na európskej a svetovej úrovni. SŠG ELBAV rokoch 2011, 2014 a 2021 sme sa stali najúspešnejšou strednou školou v Prešovskom kraji. Napriek tomu, že sme pomerne mladá škola, naši žiaci a absolventi sa už športovo presadili na rôznych súťažiach. Dnes sú medzi nimi:

– juniorskí majstri Slovenska, Európy a sveta vo viacerých športoch (tenis, bežecké lyžovanie, biatlon, kickbox, armwrestling, naturálna kulturistika, športová streľba),
– rýchlokorčuliari, ktorí získavajú pravidelne popredné umiestnenia v európskych súťažiach,
– volejbalové družstvo žien Školského športového klubu ELBA, ktoré úspešne účinkuje v prvej volejbalovej lige.

Teší nás, že viacerí absolventi našej školy nachádzajú aktívne uplatnenie v športovom živote (pôsobia napríklad ako hokejisti vo Švajčiarsku a v Kanade, reprezentační futbalisti v 1. FC Tatran Prešov,…).

Pedagogický kolektív školy má vysokú métu – aby bola naša Súkromná stredná športová škola ELBA dlhodobo najlepšou voľbou v kraji a jeho absolventi našli v živote perspektívne uplatnenie. Pracujeme na tom od roku 2006 a podľa výsledkov úspešne. Vieme, že nie všetci absolventi sa chcú alebo budú venovať celý život športu. Pripravujeme ich aj vedomostne. Sme hrdí na to, že viacerí pokračujú v štúdiu na domácich i zahraničných vysokých školách, kde oceňujú ich znalosti nielen z prírodovednej oblasti.

Dbáme na udržiavanie vysokého štandardu, preto nemôžeme prijať ani všetkých záujemcov o štúdium u nás. Nejde nám o počet absolventov, ale predovšetkým o serióznu kvalitu práce a dlhodobé výsledky, čo dokazuje i udelený Národný certifikát kvality (udeľovaný školám, ktoré realizujú výnimočné projekty v rámci medzinárodného programu partnerstvo škôl eTwinning). Preferujeme projektové a zážitkové vyučovanie, odovzdávame žiakom tradičné a trvalé hodnoty overené časom. Naostatok, nezabúdame ani na tých, ktorí svojím životom prispeli a prispievajú k rozvoju ľudských kvalít v regióne (PhDr. Benko).

Erasmus

Erasmus +


Prostredníctvom Detskej organizácie Fénix sa štyri naše žiačky spolu s „team leadrom“ pani učiteľkou Ivanou Vozarskou zúčastnili mládežníckej výmeny s názvom „HOW DID WE CHANGE THE REGIME?“ v maďarskom meste Liptód, kde sa s ďalšími účastníkmi projektu z Poľska, Česka, Maďarska, Ruska a Nemecka venovali ponovembrovým udalostiam roku 1989.

Počas celého týždňa sa naučili veľa nového cez kultúrne uvedomenie, akceptovanie rozdielov a jedinečnosti iných kultúr, no a nepochybne akceptovanie a inšpirovanie sa unikátnymi osobnosťami všetkých účastníkov. Boli nesmierne rady, že sa niečoho takého mohli zúčastniť a určite by si to rady zopakovali. Mládežnícka výmena bola pre nich skvelým zážitkom, ale aj motiváciou zlepšovať sa v cudzom jazyku. Čítať ďalej

Mini OH 2018

Krédo a poslanie školy


Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov.

Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na pokračovanie v úspešnej športovej kariére a vo vzdelávaní na vysokej škole, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

Úspešné uplatnenie našich absolventov vo vysokoškolskom štúdiu alebo v reálnej odbornej praxi je alfou a omegou snaženia sa zriaďovateľa, manažmentu a pedagógov školy.

Hlavné priority školy

Vika Kažíková

Silné stránky školy


 • individuálny prístup pedagógov k žiakom,
 • partnerský vzťah pedagógov a žiakov,
 • kvalitní učitelia a tréneri,
 • úzka spolupráca s rodičmi a priateľmi školy,
 • dobré vzťahy so športovými klubmi, oddielmi a zväzmi,
 • spolupráca s odborníkmi z Fakulty športu Prešovskej univerzity,
 • pružná reakcia na aktuálne potreby žiakov a pedagógov,
 • optimálny počet žiakov v triede,
 • pekné prostredie interiéru a exteriéru školy,
 • vysoké nároky na dochádzku žiakov,
 • 31 reprezentantov SR.
Súkromná stredná odborná škola ELBA

Zameranie školy


Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov.

Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Splniť toto predsavzatie znamená splniť dve komplexné podmienky, a to mať veľmi dobrých pedagógov a veľmi dobré materiálno-technické podmienky. Veľmi dobrí žiaci nie sú podmienkou pri prijatí, ale ich výsledky na maturitnej skúške, aby škola mohla vykazovať čo najvyššiu vzdelávaciu účinnosť.

Súkromná materská škola ELBA

Kto sme


Plníme priania …. sme „ŠKÔLKOU VAŠICH PRIANÍ“

Čo vytvárame


Podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. V triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom. Deti sa môžu učiť to, čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania, majú dostatok pomôcok.

Ako zviditeľňujeme


Každoročne vydávame INDIKÁTOR – ukazovateľ našich výsledkov a dvakrát ročne časopis ELBAČKOVO, určený pre deti a ich rodičov. Náš webový portál je pravidelne aktualizovaný.

ssvp_elba

Kde sa nachádzame


Škola v prírode – ELBA sa nachádza v malebnej dedinke Pusté Pole v okrese Stará Ľubovňa. Je vzdialená 40 km od centra mesta Prešov a situovaná v nadmorskej výške cca 600 m.

Obec Pusté Pole patrí k malým obciam, kde počet obyvateľov sa pohybuje okolo 220. Je známa svojou polohou na hrebeni Karpatského oblúka, ktorý láme toky riek tak, že vody stekajúce na juh ústia v Čiernom mori a vody stekajúce na sever ústia v Baltickom mori. V minulosti obec bola často skloňovaná s ťažko zdolateľnými závejmi tak pre automobilovú dopravu ako aj pre železničnú dopravu, ktorej trať vedie v hlbokom záreze, kde vietor nemal problém ho zaplniť snehom.

Súkromné centrum voľného času ELBA

Ponúkame


Širokú paletu voľnočasových aktivít pre vaše deti.

Zoznam záujmových útvarov


 • Basketbal
 • Futbal
 • Volejbal
 • Hokej
 • Korčuľovanie
 • Moderná gymnastika
 • Hry a zábava
 • Šikovné ruky
 • Vševedko
Súkromná základná umelecká škola ELBA

Poslanie školy


Poslaním školy je poskytovať kvalitné  umelecké vzdelávanie pre žiakov základných a materských škôl v popoludňajších hodinách, ktoré prebieha v dvoch záujmových odboroch:

 • vo výtvarnom odbore,
 • v tanečnom odbore.

 

Naše pracoviská


MŠ a ZŠ Smetanova, MŠ Jurkovičova, MŠ Fintice, MŠ Čapajevova, ZŠ a MŠ Rokycany, ZŠ Važecká.