Vyučovacie hodiny


Časový rozvrh vyučovacích hodín

 

Vyučovacia hodina Od – Do
0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.50 – 11.35
5. 11.40 – 12.25
Prestávka na obed
6. 12.55 – 13.40
7. 13.45 – 14.30
8. 14.40 – 15.25
9. 15.35 – 16.20
10. 16.25 – 17.10