Termíny sústredení


Termíny školských športových sústredení počas školského roka 2018/2019

Žiak je povinný zúčastniť sa na základe Školského vzdelávacieho programu, tematicko výchovno-vzdelávacieho plánu predmetu Športová príprava a so súhlasom Pedagogickej rady aspoň jedného Školského športového sústredenia alebo Lyžiarskeho kurzu počas školského roka 2018/2019

Jesenné školské športové sústredenie – turistický kurz

Miesto: Vysoké Tatry

Termín: 15. – 18. október 2018

Zimné školské športové sústredenie – lyžiarsky kurz

Termín: 11. – 15. február 2019

Letné školské športové sústredenie – cyklistický a vodácky kurz

Miesto: Domaša – stredisko Tíšava

Termín: 27. máj – 31. máj 2019