Termíny sústredení


Termíny školských športových sústredení počas školského roka 2019/2020

Žiak je povinný zúčastniť sa na základe Školského vzdelávacieho programu, tematicko výchovno-vzdelávacieho plánu predmetu Športová príprava a so súhlasom Pedagogickej rady aspoň jedného Školského športového sústredenia alebo Lyžiarskeho kurzu počas školského roka 2019/2020

Jesenné školské športové sústredenie – turistický kurz

Miesto: Vysoké Tatry

Termín: 14. – 17. október 2019

Zimné školské športové sústredenie – lyžiarsky kurz

Termín: 10. – 14. február 2020

Letné školské športové sústredenie – cyklistický a vodácky kurz

Miesto: Domaša – stredisko Tíšava

Termín: 18. máj – 22. máj 2019