Novinky, oznamy…


Novinky & oznamy

Spravodajstvo – prinášame aktuálne informácie,
mapujeme najdôležitejšie udalosti školy…


Olympiáda v anglickom jazykuOlympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda otestovala jazykové kompetencie žiakov

Aj tento rok sa na našej ELBE konali olympiády v cudzích jazykoch. Výnimkou nebola ani angličtina. V nej si mali žiaci možnosť otestovať svoje jazykové kompetencie. Presvedčili nás o svojich schopnostiach v počúvaní a čítaní …

Vianočná Viedeň má svoje čaroVianočná Viedeň má svoje čaro

Pomaly sa stáva tradíciou, že Elbáci každý rok využijú predvianočné obdobie na návštevu a prehliadku nejakého zahraničného mesta. Tento rok sme si v predvečer Mikuláša vybrali práve Viedeň. Skoré vstávanie, zima a dlhá cesta nás síce vyčerpali, no milá pani …

Olympiáda z nemeckého jazykaOlympiáda z nemeckého jazyka

Školské kolo olympiády nemeckého jazyka

29. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády nemeckého jazyka. Výberom víťazov z triednych kôl postúpilo do školského kola päť žiakov. Olympiáda pozostávala z nasledujúcich úloh:

  • z čítania s porozumením,
  • z počúvania s porozumením,
  • z

Naše Erasmus dobrodružstvoNaše Erasmus dobrodružstvo

Projekt Erasmus + v Maďarsku

Rada by som Vám priblížila naše Erasmus dobrodružstvo v Maďarsku. V pondelok ráno, keď sme netrpezlivo čakali  vo vestibule školy na odchod, hlavou nám vírili veru rôzne myšlienky. Bola to naša prvá mládežnícka výmena, a …

Zažiarili v informatickej súťažiZažiarili v informatickej súťaži

Úspešní v celoštátnej súťaži iBobor

Krásny úspech dosiahli naši žiaci, ktorí sa pod vedením školskej koordinátorky PaedDr. Eriky Petraškovej, PhD. zapojili do informatickej súťaže iBobor. V kategórii Benjamíni bolo iba 22,8 % úspešných riešiteľov, teda necelá štvrtina súťažiacich. Priemer získaných …