Rastie záujem žiakov o programovanie



Rastie záujem žiakov o programovanie

Európsky týždeň programovania

V jeseni sa naša škola už tradične zapája do celoeurópskej aktivity Code Week EU. Nebolo tomu inak ani v tomto kalendárnom roku. Odbornou garantkou tohto podujatia na našej škole je PaedDr. Erika Petrašková, PhD. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Počas októbrových dní sa spájajú žiaci aj učitelia z celej Európy, aby sa dozvedali viac o programovaní a taktiež aj o algoritmickom myslení – zručnostiach, ako je otvorená spolupráca, tvorivosť a riešenie problémov. Tento rok prebiehali aktivity v dňoch 9. – 24. októbra 2020.

Organizátori Európskeho týždňa programovania, rovnako ako jej účastníci, sú presvedčení o tom, že programovanie pomáha pochopiť rýchlo sa meniaci svet okolo nás, rozširovať vedomosti o fungovaní technológií a rozvíjať zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie. Ak sa žiaci naučia programovať, posunie ich to do popredia digitálne vybavenej spoločnosti a získajú lepšie šance na úspech v súkromnom aj pracovnom živote. Týždeň programovania ponúka všetkým žiakom možnosť vyskúšať si digitálnu tvorbu. Slovensko sa do Európskeho týždňa programovania zapojilo tento rok prostredníctvom 129 programátorských podujatí, ktoré prebiehali na participujúcich školách.

Prečo sa naša športová škola pravidelne zapája do Týždňa programovania? Dôvodov je viacero:

  1. Šírime informácie o význame programovania.
  2. Zvyšujeme záujem žiakov o programovanie a rozvíjanie digitálnej gramotnosti.
  3. Nadväzujeme partnerské vzťahy s ďalšími školami.
  4. Získavame podporu od iných organizátorov a učiteľov.
  5. Zvyšujeme tak prestíž a kredibilitu školy.

Za to, že sme opäť výrazným spôsobom prispeli k úspechu Európskeho týždňa programovania nám bol aj tento rok udelený certifikát.

Code Week 2020


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *