Dotácia


Poskytnutie dotácie

Mesto Prešov poskytlo nášmu gymnáziu dotáciu vo výške 706 € na pokrytie časti nákladov spojených so zrealizovaným projektom Mini olympijské hry ELBA 2018.

Znenie zmluvy