EP Štrba


SŠG ELBA EP ŠTRBASSŠŠ ELBA EP ŠTRBA

V Štrbe žijú ľudia s hlbokým vzťahom ku športu. Možno aj preto vznikla myšlienka so založením športových tried v našej podtatranskej obci Štrba. V školskom roku 1972/1973 boli založené športové triedy zamerané na bežecké lyžovanie. Celých 45 rokov už môžu žiaci rozvíjať svoj talent a nadanie v oblasti športu.

Školská reforma v roku 2008 priniesla dôležité zmeny v podobe štátneho a školského vzdelávacieho programu. Mottom “Športuj a poznaj svoj región“ sme chceli charakterizovať  komplexnosť našej školy.Hotel Sipox, kam chodia študenti SŠG ELBA EP ŠTRBA plávať

Škola momentálne disponuje 15 triedami, 1 špeciálnou učebňou chémie, fyziky a biológie, 1 počítačovou, 1 multifunkčnou učebňou a 2 jazykovými laboratóriami. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame 6 interaktívnych tabúľ, 2 telocvične, 1 dielňu a školský pozemok.

Školský atletický areál s trávnatou plochou je využívaný na atletické disciplíny a loptové hry. Nové multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom sa využíva na loptové, pohybové hry a na záujmovú krúžkovú činnosť, ako aj pre širšiu verejnosť.

Ďalej študenti SSŠŠ ELBA môžu využívať kvalitne vybavenú posilňovňu v obci a bazén v hoteli Sipox vychádza v ústrety a poskytuje možnosti regenerácie.