Kontakt


Súkromná stredná športová škola ELBA

Smetanova 2
080 05 Prešov
Slovenská republika

E-mail: sportova.skola@elbaci.sk
Telefón: +421 517714999
Fax: +421 517714999
Web: http://www.elbaci.sk

Informácie:

Zriaďovateľ: Ing. Emil BLICHA, email: emil.blicha@elbaci.sk, tel.: 0905 425 871
Riaditeľ: PaedDr. Miroslav Nagy, email: miroslav.nagy@elbaci.sk, tel.: 0948 706 795
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ľuboš Zlatohlavý, email: lubos.zlatohlavy@elbaci.sk, tel.: 0905 391 522