Stužkovanie maturantovStužkovanie maturantov

Prvý májový týždeň sa v exteriéri školy konalo slávnostné stužkovanie maturitných tried 4.A a Oktáva. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí prijali naše pozvanie a sprevádzali nás pri posledných chvíľach na strednej škole. Roky 2020 – 2021 poznačili azda každého z nás, zmenili naše plány, hodnoty či myslenie. O to väčšmi nás potešilo, že sme sa po dlhom čase mohli vidieť s našimi profesormi na Nádvorí úspechov a aspoň symbolicky sa mysľou preniesť na stužkovú slávnosť. Chceli sme dodržať všetky tradície. Pred samotným stužkovaním sme sa poslednýkrát stretli na triednickej hodine a zapečatili triednu knihu. Nechýbal slávnostný nástup žiakov v sprievode hudby a následne sme dekorovali šerpami pána zriaďovateľa, pána riaditeľa a triedne učiteľky. Budúce maturantky z 3.A asistovali so saténovým vankúšom ozdobeným našimi vyšívanými stužkami triednym učiteľkám Mgr. Jarmile Pramugovej a Mgr. Ivane Vozarskej pri pripínaní stužiek. Vzápätí sme si s hrdosťou zaspievali študentskú hymnu Gaudeums igitur, ktorej melódia vznikla už v trinástom storočí v prostredí Bolonskej univerzity. Vypočuli sme si príhovory našich triednych učiteliek, pána riaditeľa i zriaďovateľa. Každý jeden z príhovorov obsahoval myšlienky a odkazy, ktoré  v nás rezonujú doteraz. Pán zriaďovateľ sa s nami rozlúčil citáciou zo športového slangu: „Zápas sa končí až vtedy, keď vyhráme.“ Na záver na znak našej úcty a vďaky sme učiteľom rozdali kvety a dary a absolvovali spoločné fotenie s celým pedagogickým zborom. Naše stužkovanie sme ukončili rozbitím hlineného džbánu v duchu tradície, ktorá už roky žije na stužkových slávnostiach. Každý z nás si odložil hlinený črep a veríme, že pohľad naň nás aspoň na chvíľu opäť vráti do školských lavíc a prinesie šťastie do budúcna.

Šimon Rimák, 8.G


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *