Podujatia


Stužkovanie maturantovStužkovanie maturantov

Prvý májový týždeň sa v exteriéri školy konalo slávnostné stužkovanie maturitných tried 4.A a Oktáva. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí prijali naše pozvanie a sprevádzali nás pri posledných chvíľach na strednej škole. Roky 2020 – 2021 poznačili azda každého z nás, …

Stavanie májaStavanie mája

Symbol krásy, lásky, života

Posledný aprílový deň sa na našej škole každoročne viaže s ľudovou tradíciou „stavania mája“. Pestrofarebný máj je symbolom krásy, prebúdzajúceho sa života a samozrejme lásky. Je zároveň prejavom úcty a žičlivosti. Máj je pôvodne mladý stromček, …

Hľadá sa energiaHľadá sa energia

Hľadá sa energiaCeloslovenská súťaž

Od 1. decembra 2020 odštartoval už 8. ročník celoslovenskej súťaže Hľadá sa energia!, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Toho roku sme sa do súťaže zapojili aj my so žiačkou z Tercie (…

Moja obľúbená knihaMoja obľúbená kniha

Vzácnosť, ktorú mnohí nedocenia

Aj takto by sme mohli nazvať KNIHU. Je to nástroj, ktorý zapaľuje predstavivosť, je najtichším a najstálejším priateľom človeka, je najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom. Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.

Už …

Elbáci opäť zápolili v súťaži iBoborElbáci opäť zápolili v súťaži iBobor

Znovu merali svoje sily v informatickej súťaži

Pred 16 rokmi založila v Litve prof. dr. Valentina Dagienė informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj …

Overovali svoje jazykové kompetencieOverovali svoje jazykové kompetencie

Olympiáda v anglickom jazyku na ELBE aj tento rok!

Koniec novembra sa niesol v duchu preverovania vedomostí. A to nie iba na vyučovacích online hodinách, ale aj na OLYMPIÁDE V ANGLICKOM JAZYKU. Aj tento rok mali žiačky a žiaci našej …

Rastie záujem žiakov o programovanieRastie záujem žiakov o programovanie

Európsky týždeň programovania

V jeseni sa naša škola už tradične zapája do celoeurópskej aktivity Code Week EU. Nebolo tomu inak ani v tomto kalendárnom roku. Odbornou garantkou tohto podujatia na našej škole je PaedDr. Erika Petrašková, PhD. Európsky týždeň programovania …

Účelové cvičenie na DelniÚčelové cvičenie na Delni

Cvičenie na ochranu života a zdravia

14. septembra 2020 sa na našej škole konalo cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania bolo prírodné kúpalisko Delňa. Vedúcim cvičenia bol Mgr. Milan Kundľa.

Príprava žiakov bola vykonaná na hodinách športovej prípravy …

Výstava liečivých bylín a čajovVýstava liečivých bylín a čajov

Výstava spojená s ochutnávkou čajov

Pomaly sa nám prebúdza jar v kalendári a tak aj u nás v škole sme ju prebudili pri výstave liečivých bylín. Uskutočnila sa v stredu 26. februára 2020. Aby boli všetci záujemcovia, ktorí navštívili výstavu, …

Zábavné čítanieZábavné čítanie

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Dňa 25. februára sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnilo podujatie zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti pod názvom Zábavné čítanie. Pripravili ho PhDr. Miloslava Olearník Štefanová a Mgr. Andrea Hocmanová. Zúčastnili sa na ňom žiaci tried II. G, …