Podujatia


Code Week 2019Code Week 2019

Code Week EU – Európsky týždeň programovania

V októbri sa naša škola už tradične zapája do celoeurópskej aktivity Európsky týždeň programovania – Code Week EU. Nie je tomu inak ani v tomto kalendárnom roku. Tento rok je však predsa niečím …

Európsky deň jazykov – 26. 9. 2019Európsky deň jazykov – 26. 9. 2019

Vyhodnotenie Európskeho dňa jazykov (EDJ)

26. septembra 2019 si pripomíname Európsky deň jazykov a deje sa tak už od roku 2001. Iniciátorom akcie bola Rada Európy v Štrasburgu. Cieľom je priviesť ľudí k učeniu sa cudzích jazykov a to nielen …

Medzinárodná cena vojvodu z EdinburghuMedzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Dňa 25. 9. 2019 sa v jedálni školy stretli žiaci 1. – 3. ročníkov s projektovou manažérkou Mgr. Vierou Voľanskou a vedúcimi programu DofE, Mgr. Ivetou Oreničovou a Mgr. Máriou Sabolíkovou. Cieľom seminára bolo rozšíriť DofE komunitu aktívnych …

Zbierka Biela pastelka 2019Zbierka Biela pastelka 2019

Život je krajší, keď sa v ňom máte o koho oprieť!

Také bolo motto verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých, ktorá sa uskutočnila 20. septembra 2019 v uliciach slovenských miest pod názvom “Biela pastelka”.

Cieľom verejnej zbierky je dať nádej …

Krúžkobranie 2019Krúžkobranie 2019

V dňoch 13. 9. – 15. 9. 2019 sa v Prešove konali Prešovské predajné a výstavné trhy. Už tradične na nich mali svoj stánok aj školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ing. Emila Blichu. Elbácky stánok „Krúžkobranie“ bol neprehliadnuteľný. …

Cvičenie na ochranu života a zdraviaCvičenie na ochranu života a zdravia

Upevňovanie branno-športových vedomostí…

13. septembra 2019 sa na našej škole konalo cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania bolo ihrisko na Bajkalskej ulici. Cvičenia sa zúčastnilo 78 žiakov. Vedúcim cvičenia bol Mgr. Milan Kundľa.

Všetci účastníci cvičenia boli poučení …

Elbáci v Zlatej BaniElbáci v Zlatej Bani

Štafetový beh Prešov – Zlatá Baňa

7. septembra 2019 sa v Zlatej Bani konala pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia SNP a vypálenia obce. Jej súčasťou bol aj štafetový beh Prešov – Zlatá Baňa a turistický pochod. Pripravili ich Oblastný …

ELBA Day 2019ELBA Day 2019

Lekvárovo-chlebíkové hody

Prvý piatok v novom školskom roku sa v našej ELBE konal už tretí ročník zaujímavého varenia a pečenia s názvom “Lekvárovo-chlebíkové hody”. Niesol sa hlavne v udržiavaní regionálnych tradícií. Autorom tejto myšlienky je zriaďovateľ škôl a školských zariadení …

Slávnostný príhovor riaditeľa školySlávnostný príhovor riaditeľa školy

Príhovor na otvorení nového školského roka

Vážený pán zriaďovateľ, vážené pani riaditeľky, pani zástupkyne, pán zástupca, milé kolegyne a kolegovia, vážení rodičia a hostia, milí a vážení žiaci.

Školácky život je už raz taký. Pred dvomi mesiacmi Vám letné prázdniny …

Svetový deň životného prostrediaSvetový deň životného prostredia

Globálne problémy

Každoročne si pripomíname 5. júna Svetový deň životného prostredia. Práve v tento deň roku 1972 sa konala v Štokholme konferencia OSN o životnom prostredí. Zmyslom tohto podujatia, ktoré sa nieslo pod heslom JE LEN JEDNA ZEM, bolo upriamiť …