Elbáci opäť zápolili v súťaži iBoborElbáci opäť zápolili v súťaži iBobor

Znovu merali svoje sily v informatickej súťaži

Pred 16 rokmi založila v Litve prof. dr. Valentina Dagienė informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne.

Našu školu v tomto školskom roku reprezentovalo na súťaži 16 žiakov – 5 žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia a 11 žiakov z tried Kvinta, 1.A a 1.C. Veľmi nás teší, že viacerí sa prebojovali medzi úzku skupinu úspešných riešiteľov, ktorých v kategórii Junior bolo iba 27,9 % a v kategórii Kadet 40 %. Desať žiakov dosiahlo výsledok omnoho lepší než bol celoštátny priemer. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 804 škôl.

IBobor 2020

Najlepšie výsledky dosiahli:

  • Michaela Ižarová, Kvarta – 87. percentil
  • Slávka Ratvajská, 1.A – 87. percentil
  • Sofia Slosarčíková, Kvarta – 79. percentil
  • Marianna Novotná, 1.A – 72. percentil
  • Emília Žalúdeková, 1.A – 72. percentil
  • Šimon Matej, 1.A – 72. percentil
  • Lucia Bogdaňová, Tercia – 66. percentil
  • Wiliam Kišš, 1.A – 64. percentil
  • Janka Ondrejčáková, Kvinta – 63. percentil
  • Emma Lukáčová, 1.A – 59. percentil

 

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *