Preukaz žiaka ISIC


Dôležité

ISIC

Nové rozmery pre fotografie na ISIC

Kvôli novému vizuálu musí mať fotografia na preukaze ISIC rozmery 2,5 x 2,5 cm