Projekty


Projekty, na ktorých škola participovala v uplynulých štyroch rokoch

 

etwinningEtwinningový projekt „Faster, higher, stronger and always F@ir Pl@y“

eTwinningový projektRýchlejšie, vyššie, silnejšie a vždy férovo“ je zameraný na rozvoj hodnotového systému študentov a ich zdravého životného štýlu. Medzi hlavné ciele projektu patrí:

  • pestovanie trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športu,
  • motivovanie študentov k dosahovaniu čo najlepších výkonov,
  • stimulovanie túžby a záujmu učiť sa, premýšľať, objavovať a tvoriť,
  • rozvíjanie vlastnej osobnosti a jedinečnosti,
  • prehĺbovanie znalostí o olympijských hrách a úspešných športovcoch.

eTwinning label

Certifikát kvality

 

Projekty: CodeWeekEUCodeWeekEU – Európsky týždeň programovania

@CodeWeekEU – celoeurópska aktivita, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Počas októbrových dní sa spájajú žiaci a učitelia z celej Európy, aby sa dozvedali viac o programovaní a taktiež aj o algoritmickom myslení – zručnostiach, ako je otvorená spolupráca, tvorivosť a riešenie problémov. Boli sme ocenení za náš invenčný prínos.

Certifikát 2018     Certifikát 2019     Certifikát 2020

Digital Skills – vzdelávanie pre digitálnu éru

Cieľom tohoto celoštátneho projektu je učiť žiakov rozumieť technológiám, vedieť ich spoluvytvárať, ukázať im cestu, ako sa v digitálnom svete správať bezpečne. V rámci projektu bola vyhlásená aj celoštátna súťaž, do ktorej sme sa zapojili a obsadili sme v nej krásne 2. miesto. Vyhrali sme sadu 15 ks programovateľného mikropočítača BBC micro:bit.

 

 

bobor-logo-originaliBobor

V školskom roku 2019/20 sa konal 13. ročník medzinárodnej informatickej súťaže iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.