Projekty


Projekty, na ktorých škola participovala v uplynulých troch rokoch

 

etwinningEtwinningový projekt “Faster, higher, stronger and always F@ir Pl@y”

eTwinningový projektRýchlejšie, vyššie, silnejšie a vždy férovo” je zameraný na rozvoj hodnotového systému študentov a ich zdravého životného štýlu. Medzi hlavné ciele projektu patrí:

  • pestovanie trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športu,
  • motivovanie študentov k dosahovaniu čo najlepších výkonov,
  • stimulovanie túžby a záujmu učiť sa, premýšľať, objavovať a tvoriť,
  • rozvíjanie vlastnej osobnosti a jedinečnosti,
  • prehĺbovanie znalostí o olympijských hrách a úspešných športovcoch.

eTwinning label

Certifikát kvality

 

Projekty: CodeWeekEUCodeWeekEU – Európsky týždeň programovania

@CodeWeekEU každý rok spojí žiakov a učiteľov z celej Európy, aby sa dozvedali o programovaní a algoritmickom myslení – zručnostiach, ako otvorená spolupráca, tvorivosť a riešenie problémov.

Keďže Týždeň programovania začal v roku 2013, v rámci tejto kampane už spoločne programovalo viac ako 500 000 ľudí z celej Európy.

 

Learn2CodeWebRebel do škôl – kompletný online kurz webdizajnu

Webrebel je online kurz zameraný na výučbu tvorby moderných webstránok. Pozostáva z približne 25 hodín videa a veľa praktických príkladov, úloh a zadaní. Vzdelávanie prebieha v prehľadnej webovej aplikácii, kde môžu medzi sebou študenti a inštruktor diskutovať. Cieľom projektu je sprístupniť študentom výučbu moderného webdesignu.

 

bobor-logo-originaliBobor

V školskom roku 2018/19 sa konal 12. ročník medzinárodnej informatickej súťaže iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.