Ukážky vyučovacích hodín


Vyučovacie hodiny jazykov a spoločenskovedných predmetov

 

Hodina britských reálií s Mgr. Ivanou Vozarskou

Veľká noc na ELBE s Mgr. Helenou Popovičovou