Pre uchádzačov


Talentovky (pre uchádzačov)Informácie pre záujemcov o 4-ročné a 8-ročné štúdium

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 prijme:

  • 30 žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia
  • 18 žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia

V študijnom odbore – 7902 J 77 gymnázium – šport

Dôležité termíny:

 

talentová skúška:

1. kolo – 10. apríl 2018 (utorok)

2. kolo – 12. jún 2018 (utorok)

 

  • 4-ročné štúdium

KRITÉRIÁ talentových skúšok

BODOVANIE disciplín

  • 8-ročné štúdium

KRITÉRIÁ talentových skúšok

BODOVANIE disciplín