Matematika kooperatívneMatematika kooperatívne

Matematika na otvorenej hodine v 2.A

Bol nezvyčajný sychravý deň 13. december 2017. Štvrtá vyučovacia hodina bola mojou otvorenou vyučovacou hodinou. Po zvonení ma žiaci z 2.A privítali s väčším úsmevom ako po iné dni. Dnes si pripravili netradičnú hodinu, na ktorej bol aj ich spolužiak Šimon, ktorý sa venuje futbalu. Hrá v FC DAC 1904 Dunajská Streda. Tohto školského roku študuje podľa individuálneho učebného plánu.

Jediným cieľom hodiny bolo priblížiť Šimonovi časť učiva, ktoré sme prebrali na hodinách matematiky od septembra. Výklad tohto učiva vykonali samotní žiaci. Vo februári čaká Šimona komisionálna skúška a aby to mal ľahšie, tak sme s ním počítali príklady, aj mu zadali domáce úlohy. Začali Sofia a Klaudia, ktoré mu ukázali rôzne číselné sústavy – dvojkovú, trojkovú,… šesťnástkovú, zápis prirodzených čísel v týchto sústavách a prevody medzi nimi. Tibor vysvetľoval používanie zápisu veľkých a malých čísel vedeckým spôsobom a ich zápis pomocou mocniny čísla 10. Lenka a Soňa objasnili pojem lineárnej funkcie, narysovali jej graf. V ďalšej časti hodiny vystúpil Miloš, ktorý vyriešil úplnú kvadratickú rovnicu pomocou diskriminantu. Kvadratickú rovnicu bez absolútneho člena vyriešili Tonka a Verča. Na záver hodiny riešili Dávid a Paťo kvadratickú rovnicu bez lineárneho člena. Šimon dostával od spolužiakov otázky na telo, nedali mu ani dýchať. Celý priebeh hodiny som koordinovala, odvíjala sa pod mojim bdelým dohľadom.

Spoločnosť na otvorenej hodine nám robil aj pán učiteľ Humeňanský. Zhotovil pre nás aj zopár fotografických záberov. Šimon v závere vyučovacej hodiny všetkým poďakoval.

Žiaci 2.A sa tejto úlohy „učiteľov“ zhostili veľmi dobre, z môjho pohľadu to bola výborná vyučovacia hodina spracovaná kooperatívnou formou. Jednotliví prednášajúci žiaci boli ohodnotení známkou – výborný. Celá trieda bola pochválená, pochvala bola zapísaná aj do triednej knihy.

Mgr. Jarmila Pramugová

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *