Otvorená hodina v 1.A triedeOtvorená hodina v 1.A triede

Otvorená hodina fyziky

Otvorená hodina v rámci našej prírodovednej komisie prebehla na bilingválnom gymnáziu na Solivarskej ulici dňa 16. 4. 2018 s triedou 1.A počas tretej vyučovacej hodiny. Išlo o hodinu fyziky, ktorú viedol RNDr. Július Humeňanský a bola ňou laboratórna práca na tému “Trecia sila,” kde sa zisťovali hodnoty súčiniteľa šmykového trenia pre rôzne povrchy. Práce sa zúčastnilo 18 žiakov, takže vytvorili 6 trojíc. Každá trojica mala k dispozícii žiacku súpravu pre trenie, ktorá obsahovala práve tri drevené kvádre, štyri úzke dosky s rôznymi povrchami a tri silomery s rozsahmi 1 N, 2,5 N a 5 N.
Namerané hodnoty si žiaci zapisovali do zošitov, kde potom urobia potrebné výpočty a do termínu stanoveného učiteľom vyhotovia protokol. Ten bude hodnotený známkou. Tí ktorí prácu nerobili, budú z danej problematiky skúšaní.
Laboratórna práca nebola síce zložitá, ale ťahanie kvádra silomerom rovnomerným pohybom občas narobilo žiakom problémy. Čakajú ich ešte výpočty a porovnávanie výsledkov s tabuľkovými hodnotami, ale práca splnila účel a pripomenula im zodpovednosť za prácu v malom kolektíve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *