Laboratórne práce z chémieLaboratórne práce z chémie

Pokus filtrácie a izolovanie bielkoviny

V spolupráci s bilingválnym gymnáziom sa trieda príma a seminaristi z chémie vybrali do chemického laboratória pod vedením učiteliek Mgr. Ivety Oreničovej a Mgr. Márie Sabolíkovej. Na začiatku sme si so žiakmi zopakovali bezpečnosť pri práci v chemickom laboratóriu, ukázali laboratórne pomôcky a chemické látky.

S triedou prímou sme urobili pokus filtrácie a vysvetlili si, o aký dej ide. Vyučujúca so seminaristami z chémie izolovala bielkoviny z mlieka. Realizácia dôkazu bielkovín žiakmi prebiehala samostatne pod dohľadom vyučujúcej. Pri uskutočnení pokusu si žiaci taktiež osvojili filtráciu a správne zohrievanie skúmavky. Výsledky laboratórnej práce sme si zapísali a na najbližšej hodine chémie budú žiaci z tejto témy ohodnotení.

Fotogaléria

Mgr. Iveta Oreničová


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *