Čo sme zistili o konzumácii kyslej stravyČo sme zistili o konzumácii kyslej stravy

Konzumujeme len 20 % kyslej stravy?

Dňa 4. mája 2018 sme sa my, terciáni, venovali na hodine chémie, pod vedením RNDr. Júliusa Humeňanského, určovaniu a zisťovaniu pH rôznych látok pomocou univerzálneho indikátorového papierika. Postupne sme pripravili 11 vzoriek v téglikoch, napr. džús, čokoláda, káva z automatu, pracie a čistiace prostriedky, voda z vodovodu atď. Každý žiak triedy si vyskúšal ponorenie papierika do kvapaliny a zároveň musel vedieť určiť podľa farebnej škály na obale jej príslušné pH, a tým aj kyslosť, zásaditosť, prípadne neutralitu daného prostredia.

SŠG ELBA - hodina chémie v terciiSvoje výsledky si každý zapísal do pripravenej tabuľky v zošite, ale i na tabuli. Jednoduchou metódou sme sa presvedčili, že konzumujeme, a teda aj pijeme viac kyslých potravín a nápojov, pričom by sme mali mať len 20 % kyslej a až 80 % zásaditej stravy. Hodina s úsmevmi na tvárach ubehla veľmi rýchlo. Dozvedeli sme sa na nej mnoho zaujímavostí, ktoré sme doposiaľ nepoznali. Hodina sa nám veľmi páčila. Bola vydarená, vcelku jednoduchá a pre život užitočná.

Nina Podracká, tercia


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *