Aj tento rok sme klokanili :-)Aj tento rok sme klokanili :-)

Medzinárodná matematická súťaž

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa konala najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete “Matematický klokan”. V tomto školskom roku sa do nej opäť zapojila aj naša škola. Súťažilo 23 žiakov. Najväčší záujem o súťaž prejavili tento rok žiaci III.A triedy.

Počet zapojených žiakov v jednotlivých kategóriách bol nasledovný:

  • Školák 6 – 4 žiaci prímy 8-ročného gymnázia,
  • Benjamín 7 – 3 žiaci sekundy 8-ročného gymnázia,
  • Benjamín 8 – 1 žiačka tercie 8-ročného gymnázia,
  • Kadet G12 – 3 žiaci sexty 8-ročného gymnázia,
  • Junior G34 – 12 žiakov 3. ročníka 4-ročného gymnázia a septimy 8-ročného gymnázia.

Žiaci riešili 24 úloh v časovom limite 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom iba jedna z nich bola správna. Úlohy boli 3, 4 alebo 5-bodové. Ak žiak vyznačil nesprávnu odpoveď stráca 1 bod. Ak nevyznačil žiadnu odpoveď, body nezíska, ale ani nestratí.

Najúspešnejší riešitelia v každej vekovej kategórii získajú vecnú cenu. 20 % najúspešnejších riešiteľov získa diplom úspešného riešiteľa. Najlepší súťažiaci školy získa diplom školského šampióna. Ostatní súťažiaci dostanú účastnícky diplom. Výsledky súťaže budú zverejnené 10. apríla 2019 na stránke matematickyklokan.sk.

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *