Code Week 2019Code Week 2019

Code Week EU – Európsky týždeň programovania

V októbri sa naša škola už tradične zapája do celoeurópskej aktivity Európsky týždeň programovania – Code Week EU. Nie je tomu inak ani v tomto kalendárnom roku. Tento rok je však predsa niečím výnimočným. Naša škola sa iniciatívne chopila príležitosti a prijala výzvu, ktorú vyhlásili organizátori súťaže – propagovať, povzbudzovať, motivovať, zapájať do tejto aktivity ďalšie školy a spolu s ďalšími projektovými partnermi splniť náročné kritéria na získanie certifikátu excelentnosti. Veríme, že budeme v tomto smere úspešní a podarí sa nám certifikát excelentnosti získať. Odbornou garantkou tohto podujatia na našej škole je PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Počas októbrových dní sa spájajú žiaci a učitelia z celej Európy, aby sa dozvedali viac o programovaní a taktiež aj o algoritmickom myslení – zručnostiach, ako je otvorená spolupráca, tvorivosť a riešenie problémov. Tento rok prebiehajú aktivity v dňoch 5. – 20. októbra 2019. Organizátori Európskeho týždňa programovania, rovnako ako jej účastníci, sú presvedčení o tom, že programovanie pomáha pochopiť rýchlo sa meniaci svet okolo nás, rozširovať vedomosti o fungovaní technológií a rozvíjať zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie.

Prečo sa pravidelne zapájame?

Prečo sa naša športová škola pravidelne do Týždňa programovania zapája? Dôvodov je viacero:

  1. Šírime informácie o význame programovania.
  2. Zvyšujeme záujem žiakov o programovanie a rozvíjanie digitálnej gramotnosti.
  3. Nadväzujeme partnerské vzťahy s ďalšími školami.
  4. Získavame podporu od iných organizátorov a učiteľov.
  5. Zvyšujeme tak prestíž a kredibilitu školy.

Našimi prvými účastníkmi Týždňa programovania v tomto roku boli žiaci Sekundy, ktorí pod vedením pani učiteľky Petraškovej vykonávali zaujímavé aktivity zamerané na rozvoj kreativity, riešenia problémov, kritického myslenia. Po prvýkrát mali možnosť vyskúšať si tvorbu programov pomocou vizuálnych príkazových blokov. Už vedia, že program je sada inštrukcií, ktorá hovorí počítaču, čo má robiť. Programátorská páca ich nadchla, pracovali s obrovským zaujatím. Užili si pri nej aj veľa zábavy.

Ich obrazovka bola rozdelená do troch hlavných častí. Naľavo mali ľadovú plochu, kde bežal ich program. Prostredná oblasť, ktorá sa nazýva panel nástrojov, obsahovala bloky príkazov, ktoré predstavovali určitú akciu, ktorú mohli na ľadovej ploche vykonať krasokorčuliarky Anna a Elsa. Biele miesto na pravej strane sa nazývalo pracovná plocha a v nej mali za úlohu skladať program. Naučili sa vykresľovať po ľade rôzne geometrické obrazce, opakovať príkazy v sekvencii, teda používať príkaz cyklu s pevným počtom opakovaní, definovať nové príkazy. Dozvedeli sa, že väčšina programovacích jazykov má len okolo 100 slov alebo príkazov. A práve vo vytváraní vlastných nových slov z týchto stavebných blokov je umenie a čaro programovania.

Sekundáni pochopili, že keď už naučia počítač vykonať akciu použitím nejakej postupnosti príkazov, môžu si pre túto akciu vymyslieť vlastný názov, aby si ju nabudúce mohli jednoducho zopakovať. Teraz už vedia, že keď definujú vlastný príkaz a dajú mu meno, vytvorili funkciu. Vedia aj to, že veľa jednoduchých tvarov sa môže použiť na nakreslenie zložitých vzorov. Svoju kreativitu preukázali pri vytváraní funkcií na vykresľovanie zložitých a nádherných vzorov po ľadovej ploche. Veď posúďte sami, aké krásne a zároveň zložité vzory dokázali naprogramovať. Ponúkame vám zopár ukážok ich programátorskej tvorby:

Code Week 2019 Code Week 2019 Code Week 2019

Code Week 2019 Code Week 2019  Code Week 2019

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *