Cvičenie na ochranu života a zdraviaCvičenie na ochranu života a zdravia

Upevňovanie branno-športových vedomostí…

13. septembra 2019 sa na našej škole konalo cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania bolo ihrisko na Bajkalskej ulici. Cvičenia sa zúčastnilo 78 žiakov. Vedúcim cvičenia bol Mgr. Milan Kundľa.

Všetci účastníci cvičenia boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na hodinách športovej prípravy. Výučba prebiehala v štyroch skupinách, pod dohľadom učiteľov:

  • Dopravná výchova: PhDr. Lýdia Mačiková, PhD., Mgr. Richard Purdeš
  • Civilná ochrana: Mgr. Zuzana Šmeralová, Mgr. Ivana Vozarská
  • Pohyb a pobyt v prírode, topografia: PaedDr. Erika Petrašková, PhD., Ing. Irina Leshko, PhD., Ing. Vladimír Dzurja
  • Zdravotná príprava: Mgr. Helena Popovičová, Jozef Daňko

Cieľom cvičenia bolo upevnenie branno-športových vedomostí a zručností, psychickej a fyzickej odolnosti, naučenie sa činnostiam pri situáciách ohrozenia a získanie schopnosti poskytovať prvú pomoc.

Cvičenie prebehlo v súlade s časovým harmonogramom, bez zdravotných komplikácií, na záver jednotliví učitelia vyhodnotili prácu žiakov na stanovištiach a spolu sa presunuli na ukončenie účelového cvičenia na parkovisko COOP Jednoty.

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *