Cvičenie v duchu veselého zápoleniaCvičenie v duchu veselého zápolenia

Cvičenie na ochranu života a zdravia

Dňa 14. septembra 2018 sa na Elbe konalo Cvičenie na ochranu života a zdravia. Miesto konania bolo mesto Prešov – Pod Bikošom. Cvičenia sa zúčastnilo spolu 63 žiakov. Vedúcim cvičenia bol Mgr. Miloš Marinica. Priebeh, poriadok a disciplínu na cvičení zabezpečovalo spolu 10 pedagogických zamestnancov. Cvičenie už tradične pozostávalo z dvoch častí, a to z pešej turistiky a z plnenia vedomostných alebo praktických úloh na piatich stanovištiach (dopravná výchova, civilná ochrana, topografia, zdravotná výchova a streľba). Za preukázané vedomosti a zručnosti mohli žiaci na každom stanovišti získať maximálne 10 bodov, čiže spolu 50 bodov. Žiaci boli veľmi dobre pripravení a rozdiely medzi triedami boli minimálne. Poradie tried bolo nasledovné:

  1. miesto – 1.A (38 bodov)
  2. miesto – sexta, 3.A (36 bodov)
  3. miesto – septima, oktáva, 2.A (34 bodov)

Cvičenie sa nieslo vo veselom duchu, prevládala dobrá nálada. Všetky stanovené ciele a úlohy tohto cvičenia sa podarilo naplniť a žiadnemu z účastníkov kurzu sa nič nestalo.

Fotogaléria

Mgr. Miloš Marinica, vedúci COŽAZ


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *