Enormný záujem o logickú súťaž :-)Enormný záujem o logickú súťaž :-)

Rozvíja matematické schopnosti žiakov

V pondelok, 19. marca 2018 sa konala najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete “Matematický klokan”. V tomto školskom roku sa do nej opäť zapojila aj naša škola. Máme obrovskú radosť z vysokého počtu zapojených žiakov. Potvrdili totiž, že aj športovci obľubujú matematiku, že pre nich nie je žiadnym strašiakom. Oproti minulému školskému roku sa počet záujemcov dokonca zvýšil a prekonal tak minuloročný rekord. Súťažilo 45 žiakov, teda štvrtina všetkých žiakov školy.  Súťaž prebiehala v školskej jedálni.

Počet zapojených žiakov v jednotlivých kategóriách bol nasledovný:

 • Školák 6 – 4 žiaci prímy 8-ročného gymnázia,
 • Benjamín 7 – 1 žiačka sekundy 8-ročného gymnázia,
 • Kadet 9 – 1 žiak kvarty 8-ročného gymnázia,
 • Junior G12 – 23 žiakov 1. a 2. ročníka 4-ročného gymnázia, kvinty a sexty 8-ročného gymnázia,
 • Junior G34 – 16 žiakov 3. ročníka 4-ročného gymnázia a septimy 8-ročného gymnázia.

Žiaci riešili 24 úloh v časovom limite 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom iba jedna z nich bola správna. Úlohy boli 3, 4 alebo 5-bodové. Ak žiak vyznačil nesprávnu odpoveď stráca 1 bod. Ak nevyznačil žiadnu odpoveď, body nezíska, ale ani nestratí.

História súťaže

Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Združuje už viac ako 60 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Klokanovské úlohy vlani riešili aj žiaci z Tanzánie, Saudskej Arábie či Iraku.

Viac ako 6 miliónov žiakov súťažilo minulý rok v 65-tich krajinách sveta, z toho 63 696 na Slovensku. V tomto školskom roku sa na Slovensku do súťaže zapojilo až 67 000 žiakov na 1 453 školách. Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je TALENTÍDA, n. o., so sídlom na Vranovskej 6 v Bratislave.

Poslanie súťaže

Hlavným poslaním súťaže je:

 • propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi,
 • umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
 • prispievať k vyhľadávaniu  talentovaných žiakov,
 • poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Ceny pre najúspešnejších súťažiacich

 1. Každý súťažiaci dostane diplom. 20 % najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom.
 2. V každej vekovej kategórii bude najmenej 5 % najúspešnejších riešiteľov odmenených vecnými cenami. V každej škole bude odmenený najúspešnejší riešiteľ.
 3. Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční v polovici mája. Piati vyžrebovaní výhercovia získajú tablety. Kód každého súťažiaceho bude v osudí toľkokrát, koľko získal bodov. Majiteľa ďalšieho tabletu vyžrebujú spomedzi školských šampiónov. Siedmy tablet získa jeden vyžrebovaný súťažiaci, ktorý v súťaži získa plný počet bodov.
 4. Desať úspešných riešiteľov v kategóriách Kadet O12 a G12 sa zúčastní Medzinárodného tábora riešiteľov súťaže v Nemecku.
 5. Vecné ceny budú súťažiacim zaslané poštou na adresu školy tak, aby ich dostali najneskôr 15. mája 2018.

Fotogaléria

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *