Europe Code Week 2018Europe Code Week 2018

Code Week EU aj na našej škole

V druhej polovici októbra sa naša škola zapojila do celoeurópskej aktivity Európsky týždeň programovania – @CodeWeekEU. Táto nezávislá iniciatíva každý rok spojí žiakov a učiteľov z celej Európy, aby sa dozvedali viac o programovaní a algoritmickom myslení – zručnostiach, ako je otvorená spolupráca, tvorivosť a riešenie problémov. Jej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Keď sa naučíme programovať, pomôže nám to pochopiť svet okolo nás, ktorý sa rýchlo mení, rozšíriť si vedomosti o fungovaní technológií a rozvinúť si zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie.

Naši žiaci, ktorí doteraz nemali žiadne skúsenosti s programovaním, sa počas Týždňa programovania oboznámili s programovacím jazykom Scratch, ktorý pomáha mladým ľuďom naučiť sa tvorivo myslieť a spolupracovať. V dnešnej dobe sa schopnosť kódovania počítačových programov stáva dôležitou súčasťou gramotnosti. Keď sa ľudia učia programovať v Scratchi, učia sa riešiť problémy, produkovať nápady. Scratch je používaný vo viac ako 150 rôznych krajinách a je k dispozícii vo viac ako 40 jazykoch.

Code Week   Code Week   Code Week

Jednou z úlohou našich žiakov počas spomínanej celoeurópskej aktivity bolo o.i. naprogramovať postupné vypísanie dátumu 19. 10. 2018 na pracovnej ploche pomocou neviditeľnej kúzelníckej paličky :-). Učili sa pritom správne určovať súradnice jednotlivých bodov, zapínať a vypínať pero, nastaviť jeho vlastnosti – farbu a hrúbku. Užili si pritom veľa zábavy. Týždeň programovania bol príjemným spestrením októbrového vyučovania. Pozrite si čiastkový výsledok práce našich žiakov.

Certifikát

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *