Interaktívna výstava “Osudové osmičky”Interaktívna výstava “Osudové osmičky”

Výstava venovaná osmičkovým rokom

22. novembra 2018 sme sa s PhDr. Lýdiou Mačíkovou a Mgr. Jarmilou Pramugovou vybrali na exkurziu do metropoly východu – do Košíc. Navštívili sme Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach, ktorá zorganizovala tematickú interaktívnu výstavu “Osudové osmičky”. Bola venovaná osmičkovým rokom, ktoré sa stali významnými historickými míľnikmi.

Výstava, obsahovo i vizuálne veľmi príťažlivá, je zostavená najmä z dokumentov z dobovej tlače a historických fotografií z fondu knižnice. Pozornosť upriamuje na okrúhle výročia, ktoré si v tomto roku pripomíname. Týkajú sa udalostí revolučného roka 1848, stého výročia vzniku Československej republiky, Viedenskej arbitráže v roku 1938, februárových udalostí roku 1948, Pražskej jari a invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 až po udalosti vedúce k Nežnej revolúcii a pádu totalitného režimu. Slováci počas týchto rokov žili vo viacerých štátnych útvaroch, v pozícii minority i majority.

Výstava nás interaktívnou formou previedla dejinami a priblížila nám zmeny, ktoré osmičkové historické míľniky priniesli. Obrazový i textový materiál nám umožnil získať zrozumiteľný prehľad o udalostiach, začítať sa do dobových článkov a novín a pripomenúť si mottá a heslá a ich odkazy. Medzi vystavenými artefaktmi nás obzvlášť zaujali jedinečné rukopisy, dobové tlačoviny a knihy, ktorými disponuje regionálne oddelenie knižnice. Patrí medzi ne napr. zvláštne vydanie časopisu Pestrý týden venovaný T. G. Masarykovi či dobové noviny vychádzajúce v Košiciach v roku 1968.

Z rukopisov upútal našu pozornosť predovšetkým vojenský účtovný výkaz vedený Andorom Melczerom obsahujúci zápisky z revolučného roku 1848. Zaujal nás aj vystavený filatelistický, numizmatický a faleristický materiál. Videli sme veľa plagátov, pohľadníc, fotografií a iných listín dokumentujúcich osmičkové roky. Výstavou nás sprevádzal Mgr. Tomáš Ondrejšík. Ďakujeme našim vyučujúcim, že sme sa mali možnosť exkurzie zúčastniť. Veľmi sa nám páčila.

Fotogaléria

Žiaci III.A triedy

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *