Konferencia „Čo je to dobrá škola“Konferencia „Čo je to dobrá škola“

Konferencia v duchu rozvoja kreativity

Jedenásty apríl tohto školského roka v kalendároch všetkých škôl ELBA a EVA bol vyhradený jedinému podujatiu, a to konferencii, ktorá sa už po piatykrát konala v priestoroch Modrej spoločenskej sály pod názvom „Čo je to dobrá škola“, tento raz s prívlastkom „umelecká“ pod záštitou zriaďovateľa škôl a školských zariadení ELBA a EVA, Ing. Emila Blichu.

Cieľom konferencie bolo prepojiť viaceré druhy umenia, motivovať účastníkov k vzájomnej spolupráci, k načerpaniu inšpiratívnych nápadov, myšlienok a nových spôsobov, ako ich sprostredkovať žiakom. Na toto podujatie prijali pozvanie osobnosti zo všetkých oblastí umenia, ktorí boli ochotní odovzdať nám svoje skúsenosti, zážitky a pedagogické majstrovstvo.

Hlavnými rečníkmi boli Mgr. art Eva Ohraďanová, ArtD., vedúca odbornej sekcie ZUŠ Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku a PhDr. Vladimír Repčík, ktorý pôsobí ako učiteľ na Strednej odbornej škole dizajnu a na Filozofickej fakulte v Bratislave na katedre marketingovej komunikácie.

Aj keď referujúcich bolo viacero, všetky príspevky sa niesli v podobnom duchu, a to v duchu podporovania slobody v umeleckej tvorbe, v duchu rozvoja kreativity, vybočenia zo šablóny, v spoliehaní sa na svoju osobnosť, v duchu individuálneho prístupu ku každému jednému žiakovi.

Veríme, že táto konferencia bola obohacujúca a umožní nám všetkým naplniť náš spoločný cieľ – odovzdať žiakom čo najviac zo seba.

Fotogaléria

Mgr. Andrea Hocmanová


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *