Odhalenie busty PhDr. Ivana BenkaOdhalenie busty PhDr. Ivana Benka

Slávnostné odhalenie busty na nádvorí úspechov

Dňa 31. mája 2018 sa nádvorie úspechov Elby zaplnilo žiakmi, zamestnancami škôl a školských zariadení ELBA  a vzácnymi hosťami. V tento výnimočný deň sa na nádvorí úspechov uskutočnilo slávnostné odhalenie busty PhDr. Ivana Benka. Všetkých účastníkov tohto slávnostného aktu na úvod privítal poslanec Mestského zastupiteľstva Prešova, PhDr. Martin Ďurišin, PhD. Slávnostný príhovor predniesol Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA. Po ňom nasledoval akt slávnostného odhalenia busty PhDr. Ivana Benka, položenie kytice a predstavenie autora busty, PhDr. Eduarda Sosu. Z nádvoria úspechov sa hostia presunuli na malé občerstvenie do Výstavnej siene. Mali možnosť nahliadnuť do ateliéru OUA, kde bola busta vytvorená.

Životopis PhDr. Ivana Benka (31. 5. 1947 – 4. 12. 2017)

PhDr. Ivan Benko sa narodil 31. 5. 1947 v Prešove. Základnú školu vychodil v rokoch 1953 – 1962 v Prešove. Po jej ukončení pokračoval v štúdiu odboru: dopravné stavby v rokoch 1962 – 1966 na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove, ktoré ukončil maturitou. Jeho študentské časy však pokračovali ďalej, pretože sa rozhodol pre vysokoškolské štúdium, ktoré absolvoval v rokoch 1967 – 1972 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vyštudoval odbor: Výchova a vzdelávanie dospelých so špecializáciou: sociológia kultúry.

Už počas štúdia pracoval. Najprv v rokoch 1966 – 1967 ako pomocný projektant na Krajskom projektovom ústave, v roku 1972 ako podnikový sociológ v štátnom podniku Pozemné stavby. Po absolvovaní základnej vojenskej služby v rokoch 1972 – 1973 nastúpil svoju sedemročnú púť vysokoškolského učiteľa na Pedagogickej fakulte v Prešove – Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde pôsobil v rokoch 1973 – 1980. Počas pôsobenia na vysokej škole absolvoval (1976 – 1978) aj postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky na FF UPJŠ. V roku 1980 získal titul “PhDr.” Nasledujúce 4 roky pôsobil na prešovskom pracovisku Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.

Busta Ivan BenkoVýnimočná osobnosť Prešova

Ďalšie jeho pracovné zaradenia sa viažu k práci vo verejnom záujme v štátnej správe a samospráve. V roku 1984 – 1986 pracoval ako vedúci odboru na Mestskom národnom výbore v Prešove, neskôr v rokoch 1986 – 1987 bol odborným pracovníkom organizačného odboru Okresného národného výboru v Prešove, v rokoch 1987 – 1990 bol riaditeľom Okresnej školskej hospodárskej správy v Prešove. Po novembri 1989 sa v roku 1990 stal posledným predsedom Mestského národného výboru v Prešove až do prvých slobodných komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili v dňoch 23. – 24. novembra 1990. Od tých čias bol 20 rokov poslancom prešovského mestského zastupiteľstva.

Od 1. februára 1991 pôsobil 18 rokov ako riaditeľ Študentského domova a jedálne prešovských fakúlt UPJŠ, neskôr Prešovskej univerzity v Prešove, kde zotrval až do svojho odchodu do dôchodku 1. 7. 2009. Počas tohto obdobia pôsobil aj ako externý učiteľ na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a na Súkromnej strednej odbornej škole ELBA, kde bol aj dlhoročným predsedom Rady školy.

Aktívne pôsobil v oblasti kultúry

Počas svojho aktívneho života sa Ivan Benko priatelil s mnohými známymi osobnosťami vo vtedajšom Československu. Celý život rád varil a vo svojej kuchyni mal aj bohatú kuchársku bibliotéku. Ivan Benko už od svojej mladosti aktívne pôsobil aj v oblasti kultúry. Najväčšiu časť svojho života sa ale venoval hudbe. Bol členom mládežníckej dychovej hudby V. Tajányiho s ktorou navštívil aj vtedy ďaleký Londýn, členom Hi-Fi klubu Prešov, členom Divadla hudby pri PKO Prešov, členom hudobnej skupiny MLOCI a členom hudobnej skupiny Pamätníci. Svoj optimizmus a energiu čerpal práve z hudby.

Ivan Benko mal v sebe aj výnimočného športového ducha. Bol výborným plavcom a venoval sa aj potápaniu a brannému športu. Mnohí Prešovčania si Ivana Benka isto budú pamätať ako konferenciera či ako nadšeného dobrovoľníka pri zabezpečovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií mesta a okrem iného aj pri občianskych obradoch. Angažoval sa aj v sociálno-občianskych a spoločenských projektoch so sociálnym či benefičným charakterom.

Mimoriadne je potrebné oceniť jeho aktívny vplyv na stabilizáciu pomerov v prešovskom cirkevnom živote v čase jeho pôsobenia vo funkcii prvého muža mesta v roku 1990. Jeho znalosti a skúsenosti z diplomatickej, štátnickej a spoločenskej etikety využívalo mesto Prešov po dlhé roky a asi najviac sa prejavili pri zabezpečení a organizácii návštevy sv. Otca Jána Pavla II. 2. 7. 1995 v Prešove.

Pomáhal hendikepovaným deťom

V roku 2010 ho postihla mozgová príhoda a Ivan Benko sa ocitol na invalidnom vozíku. Napriek diagnóze pomáhal iným. Dlhé roky pomáhal hendikepovaným deťom na vozíku. Túžba pomáhať mu zostala aj keď sa on sám na ocitol na invalidnom vozíku. Usporiadal benefičný “Koncert pre radosť” na podporu prešovskej onkológie, ktorého výťažok bol venovaný pre deti s rakovinou. Napokon sám tejto zákernej chorobe podľahol.

Ivan Benko bol rozvedený a mal dve deti. Prvorodenú dcéru Zuzanu (1974), ktorá je učiteľkou na tejto škole a mladšieho syna Martina (1976).

Zanechal nezabudnuteľnú stopu

Busta Ivan BenkoPhDr. Ivan Benko bol výnimočnou osobnosťou Prešova. Bol neprehliadnuteľný nielen svojim zjavom, ale predovšetkým charizmou a svojim jedinečným prejavom, ktorý na seba vedel strhnúť nadšenú pozornosť poslucháčov. Mnohí Prešovčania si ho budú navždy pamätať ako prvého prešovského Mikuláša. Priam symbolicky pred Mikulášom, presne 4. 12. 2017 sa životná púť PhDr. Ivana Benka skončila. Navždy však zostane v srdciach tých, v ktorých zanechal hlbokú stopu. Nezabudnuteľnú stopu zanechal aj tu na ELBE, preto nech jeho výnimočnú osobnosť, ktorá bola 12 rokov spätá s touto školou, odo dnes, deň jeho nedožitých 71. narodenín, pripomína busta, ktorá stvárňuje jeho nezabudnuteľný lišiacky či priam fiškálsky úsmev. Ivan Benko takto zostáva súčasťou Elby už navždy…

Spracoval: PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *