Slávnostný príhovor riaditeľa školySlávnostný príhovor riaditeľa školy

Príhovor na otvorení nového školského roka

Vážený pán zriaďovateľ, vážené pani riaditeľky, pani zástupkyne, pán zástupca, milé kolegyne a kolegovia, vážení rodičia a hostia, milí a vážení žiaci.

Školácky život je už raz taký. Pred dvomi mesiacmi Vám letné prázdniny začali a dnes po nich niet ani chýru. Začíname školský rok 2019/2020. Pesimistov môžem ubezpečiť, že raz aj on  určite skončí.

 

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

Naša škola vstupuje do 14. roku svojej existencie. Vstupuje silná a pripravená posunúť svoje méty na vyššiu kvalitatívnu úroveň, s jasnými cieľmi pri výchove a vzdelávaní svojich žiakov:

  • s úprimnou snahou pomáhať zvyšovať hlavne morálne, vôľové a charakterové vlastnosti,
  • zabezpečovať vzdelávanie žiakov, ktoré reflektuje na potreby dnešnej modernej spoločnosti,
  • zvyšovať i športovú výkonnosť a majstrovstvo.

Tradičné udalosti

V tomto školskom roku nás čaká celý rad už tradičných športových a spoločenských udalostí:

  • budú to turistické, lyžiarske a snowboardové, cyklisticko – vodácke školské športové sústredenia
  • plavecký, korčuliarsky a tenisový kurz
  • majstrovstvá školy v plávaní a atletike
  • usporiadame 21. ročník Večerného behu Prešovom, druhý ročník pretekov v crosstriathlone,
  • okresné a krajské preteky v orientačnom behu a hlavne v marci 2020 Majstrovstvá SR v bedmintone a v máji M SR vo veľkom futbale.

Zo spoločenských akcií sa budeme tešiť na Imatrikuláciu, Vianočné reminiscencie, Elba day,  zabavíme sa na Majálese či Plese, poznanie nám prinesú školské výlety, či olympiády z prírodovedných aj spoločenských predmetov, exkurzie a školské súťaže.

Veľkú pozornosť budeme venovať finančnej a čitateľskej gramotnosti, environmentálnemu správaniu sa nás všetkých, zdravej výžive ale aj boju s protispoločenskými javmi.

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020Tento školský rok bude navštevovať školu spolu 182 žiakov v 14 triedach spolu s Elokovaným pracoviskom na ZŠ v Štrbe. Pomer chlapcov a dievčat je skoro 2 : 1.

O výchovu a vzdelávanie sa bude starať 27 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a o pekné pracovné prostredie, ekonomiku a bezpečnosť 4 nepedagogickí zamestnanci. Novými kolegami sú Mgr. Milan Kundľa a Jozef Daňko – športová príprava, Mgr.  Jozef Eliáš náboženská výchova.

Novými triednymi učiteľmi sú: Ing. Iryna Leshko PhD., Mgr. Jarmila Pramugová a Mgr. Richard Purdeš.

Počas uplynulého školského roka a počas letných školských prázdnin vykonali vaši konškoláci spolu 358 komisionálnych skúšok a na niektorých čakajú opravné skúšky ešte teraz v septembri. To isté sa týka aj 12 maturantov, ktorým nebolo umožnené maturovať  v riadnom termíne.

Škola sa vynovila razantne aj zvnútra. Vymenené plávajúce podlahy, podlahové krytiny, žalúzie, vymaľované triedy a chodby, obloženia stien, nové elegantné chodbové skrine a skrinky – to všetko svedčí o tom, že zodpovední pracovníci počas prázdnin nezaháľali.

Noví žiaci z Ukrajiny

Dovoľte mi tiež srdečne privítať na pôde našej školy rodičov a nových žiakov z Ukrajiny. Verím, že budú úspešní a aj týmto spôsobom  upevnia naše dobré vzťahy s touto priateľskou krajinou.

Buďte vítaní  priatelia: BUĎTE LASKAVI DRUZI

Nech nás všetkých po celý školský rok sprevádza: zdravie, spokojnosť a radosť z práce.

Nech nám nechýba zdravé sebavedomie aj pokora, hrdosť aj skromnosť, ľudskosť, ochota a láska k blížnym.

Ďakujem.

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *