Vianočné reminiscencie 2018Vianočné reminiscencie 2018

Naladenie na vianočnú strunu

Vianoce, pokoj, šťastie a dobročinnosť. Tieto pojmy asi najlepšie vystihujú najkrajšie sviatky v roku. Aj my ELBÁCI sa od 1. decembra vždy nalaďujeme na vianočnú strunu. Predvianočný čas ozvláštňujeme podujatím, po ktorom odchádzame do svojich domovov s najlepšou náladou.

Vianoce sú sviatky pokoja a pohody. Sú o vzájomnej blízkosti, rodinnej pohode, o stretnutiach pri horiacich sviečkach a vianočnom stromčeku. Každý rok ich príchod očakávame s radosťou a úprimne sa na ne tešíme. Tešíme sa na posedenie pri sviatočnom stole, na tradície, na dodržiavanie zvykov a na teplo domova. Týmito slovami otvorila program pod názvom Vianočné reminiscencie 2018, šarmantná moderátorka Lenka Priščáková. My Elbáci si tradične predvianočný čas spríjemňujeme pásmom scénok, spevu a tanca a zamýšľame sa nad podstatou a významom Vianoc. Nebolo tomu inak ani 21. decembra 2018. Tentokrát vianočné pásmo úspešne režírovala pani Andrea Hocmanová.

Skvelé vystúpenia

Publikum ako prvých privítalo na javisku žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy ELBA. Prišli zatancovať choreografiu s názvom Mikuláškovia, pod vedením pani Barbary Müller. Ich milé vystúpenie potešilo všetkých prítomných. V ďalšom čísle programu sa predstavili žiaci I. A triedy pod vedením pani Zuzany Petrekovej a zaželali všetkým Šťastné a veselé. Vianočnou športovou nádielkou prispeli do programu žiaci z II. A triedy v spolupráci s triednou učiteľkou, pani Ivanou Vozarskou. Ako trávia Vianoce u našich susedov priblížili žiaci III. U triedy a pani Lýdia Mačíková. Tanečníčky z vybraných tried nižších ročníkov gymnázia rozveselili publikum tancom Jingle Bells. Nacvičili ho s nimi pani Miriam Berezovská a pani Miloslava Olearník Štefanová. O tom, že aj matematika môže byť magická, presvedčili svojou scénkou žiaci VII. G triedy.

Vianočné reminiscencie 2018Žiacka školská rada sa predstavila úsmevnou scénkou. Žiaci ju nacvičili v spolupráci s pani Barbarou Bačinskou pod názvom Krátke vianočné prianie. Ako prebiehajú Vianoce vo Veľkej Británii ukázali v príťažlivej prezentácii žiaci III. A triedy a pani Barbara Bačinská. Zaujímavý scénický tanec predviedli žiaci III. U triedy pod vedením pána Juraja Olejníka. Nejednému divákovi sa pri ňom tisli slzy do očí. Žiacka školská rada pod vedením pani Ľudmily Lendackej prispela do sviatočného pásma duchovným pozastavením s názvom Vianočné zvony. Žiaci I. U triedy, Richard Maťašovský a Viktória Michňáková zaspievali pieseň Šťastné a veselé, ktorú nacvičili v spolupráci s pani Ľudmilou Lendackou. Tradično-netradičné Vianoce predstavili aj žiaci 2. G triedy pod vedením pani Miloslavy Olearník Štefanovej pod názvom Betlehemská hviezda. Brilantne naplnili slovo reminiscencie – návraty. Inšpiratívne záverečné vystúpenie žiakov IV. U triedy pripravili pani učiteľky Andrea Marušinová a pani Iryna Leshko.

Kúzlo Vianoc

Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaží o najkrajšiu vianočnú výzdobu a tradičný vianočný turnaj, na ktoré žiaci už s napätím čakali. Vystriedali ich krásne myšlienky o vďačnosti, láske, pokore a pomoci druhým. Vo svojom príhovore ich vyslovil riaditeľ Súkromného športového gymnázia ELBA, PaedDr. Miroslav Nagy. Vo svojom zamyslení o.i. uviedol, že deti potrebujú kúzlo Vianoc, ktoré nie je tvorené darčekmi, ale rodinou, láskou a porozumením. Vyzval prítomných, aby povedali svojim rodičom, starým rodičom a súrodencom, ako veľmi ich ľúbia a čo pre nich všetko znamenajú. A aby tiež povedali svojim kamarátom, kolegom a kolegyniam ako im na nich záleží a že sú radi s nimi. Aby sa usmiali na človeka, ktorý pôjde v ten deň okolo nich, podali mu ruku a zavinšovali mu. Poprosil ich, aby sa všetci stali Vianocami.

Zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA, Ing. Emil Blicha poďakoval riaditeľom, ich zástupcom a všetkým aktérom za veľmi pekné vystúpenia. Bol veľmi potešený pestrým, milým programom. Zaželal všetkým milostivé, požehnané, pokojné, ničím nerušené vianočné sviatky. Do nového roka zaželal všetko dobré, predovšetkým pevné zdravie a radosť z úspechu. Učiteľov pozval do jedálne školy na tradičnú vianočnú kávu a rozdávanie darčekov. Každoročnou záverečnou bodkou programu býva spev piesne Tichá noc. Tentokrát ju ozvláštnili aj žiaci spievajúci v ruštine v spolupráci s pani Irynou Leshko a pani Erikou Petraškovou. Elbáci svojim vianočným programom opäť potvrdili, že sú nesmierne tvoriví a v ich srdciach horia ohníky lásky, radosti a entuziazmu.

Videozáznam z vydareného podujatia si môžete pozrieť na adrese: https://youtu.be/JYScd6KxCPc

Fotogaléria

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *