Výsledky maturitných skúšokVýsledky maturitných skúšok

Priemery maturitných predmetov

V dňoch 28. až 30. mája 2018 prebiehala na našom gymnáziu ústna forma maturitných skúšok. Pre žiakov oktávy a 4.A triedy to bolo najočakávanejšie obdobie, ktorým úspešne ukončili svoje štvorročné a osemročné štúdium. Vieme, že budú s nostalgiou spomínať na krásne roky strávené na strednej škole, na svojich učiteľov a spolužiakov.

Na maturitných skúškach dosiahli nasledujúce výsledky:

  • Slovenský jazyk a literatúra (27 žiakov), priemer:  2,46, (PFEČ priemer: 56,89 %, PFIČ priemer: 67,08 %)
  • Anglický jazyk (27 žiakov), priemer: 2,38, (PFEČ priemer: 49,87 %, PFIČ priemer: 51,48 %)
  • Biológia (8 žiakov), priemer: 2,50
  • Dejepis (6 žiakov), priemer: 2,33
  • Geografia (13 žiakov), priemer: 2,90
  • Občianska náuka (8 žiakov), priemer: 2,46
  • Základy športovej prípravy (19 žiakov), priemer: 2,00

Srdečne blahoželáme!

 

Výsledky maturitných skúšok

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *